Magi / Ritualer
.

Magi
När man inom Wicca pratar om magi menar man förmågan att använda kraften. Kraften är det levande inom dig, essensen, själen, din inneboende styrka. Wiccanerna menar att vem som helst kan utöva magi, det krävs bara en stark och uppriktig önskan tillsammans med en orubblig tro.
Om du har allt detta kommer du inte att misslyckas med det du vill uppnå. Magin finns i varje människas sinne och det är bara hon själv som kan locka fram den.

Både vit och svart magi existerar inom wicca. De ser inte det onda och det goda som två uppdelade ting skilda från varandra, utan allt är en enhet och det ena kan inte existera utan det andra. Magi som enbart har goda avsikter är vit magi och de som bara har onda avsikter svart magi. Det kan dock ibland vara svårt att veta var gränsen mellan vit och svart magi går.

Det finns tre typer av magi
Jordlig, kosmisk och personlig magi. Magin kan, liksom energin, aldrig försvinna utan bara byta form. Vi kan ta magi från jorden eller kosmos och de kan i sin tur ta magi i från oss. Det är viktigt att komma i håg att allt du gör, ont som gott, kommer trefaldigt tillbaka.

Magin kan användas till såväl vardagliga ting, som till mer storslagna ting, det är bara ens egen fantasi som sätter gränser.Elementen
Inom alla traditioner av wicca används elementen och är en viktig del, inte minst inom magiarbetet.

Luft
En soluppgång och vädersträcket öster. Den står för intellektuella processer, tanke, psykiskt och intuitivt arbete, vind, andetag, och luktsinnet.
Djur: Insekter och fåglar, med andra ord allt som flyger.
Redskap: Athame (dolken)
Eld
Solen mitt på dagen och vädersträcket söder. Den står för rening, vilja och passion, sexualiteten, förvandling, solen, synen, kroppsvärmen.
Djur: Fågel Fenix, lejon, drake.
Redskap: Staven
Vatten
Solnedgång och vädersträcket väster. den står för intuition, känsla, sorg, kärlek, smaksinnet.
Djur: Fiskar, valar, delfiner, med andra ord allt som simmar.
Redskap: Bägaren
Jord
Midnatt och vädersträcket norr. Den står för stabilitet, tystnaden, fysiska världen, det praktiska, bergen, känseln och skelettet.
Djur: Tjur, hjortar, mullvadar, med andra ord allt kompakt och jordlevade.
Redskap: Pentagrammet
Anden
Det är egentligen inget element, det är snarare livsenergin, evigheten och cirkelns centrum. Den står
för immanens och transcendens, gudarnas närvaro, tomrummet, intuition, kroppens ande och hörsel.
Redskap: Häxkitteln