Wicca
.


Vad är wicca?
En del menar att ordet wicca kommer från det anglosaxiska ordet wicce vilket betyder "häxa" eller "vis kvinna".
Andra säger att ordet betyder ordagrant "den vises konst".

Den paganska (nyhedninska) traditionen Wicca (även kallat witchcraft) dök först upp i England på 1940-talet av engelsmannen Gerald Garner (1884-1964). Det är en initiatorisk mysteriereligion, dvs utövarna deltar och blir en del av mysterierna genom initiation i coven, kvinnorna blir prästinnor och männen präster.

Wicca-organisationen kom till Sverige i slutet av 1980-talet, och heter idag Vikta förbundet.

Häxkonst och Wicca är inte samma sak. Wicca är namnet på en religion, häxkonst är ett namn på praktiserandet av trolldom.
Många wiccaner ängnar sig åt magi/häxkonst.
Man kan säga att alla wiccaner är häxor, men alla häxor är inte wiccaner.

Wiccareligionens 3 grundprinciper:

-Att känna kärlek och bekantskap med naturen.
-Att betrakta verkligheten som en manifestation av guden
och gudinnan.
-Att leva efter the wiccan rede's budskap "An ye harm none,
do what ye will", som innebär att allt är tillåtet så länge ingen kommer
till skada.

Wiccaner tror inte på himmel och helvete eller en utomstående makt som får oss att göra gott eller ont. Därför finns inte begreppet synd heller.

Inom wicca poängterar man främst två viktiga "regler" i etiskt handlande. Den ena är The Wiccan Rede, och den andra Den trefaldiga lagen.
Dessa två skall inspirera wiccanen till att handla med förnuft och kärlek, både som magiker och som människa.

Den trefaldiga lagen
Wiccaner tror på den trefaldiga lagen som säger att allt man sänder ut, får man trefaldigt tillbaka - gott som ont. Om man t ex gör en människa en tjänst, så får man tillbaka den trefaldigt själv, kanske inte i samma form och kanske inte ens i detta livet - men man får den.
Likaså om man gör en människa illa, så kommer detta tillbaka, inte heller här nödvändigtvis i samma form. Negativa energier byter plats med andra negativa energier. Det man sänder ut, får man tillbaka.


What ye send forth comes back to thee,
So ever mind the law of three.
Follow this with mind and heart,
Merry ye meet, and merry ye part.