Runor

Runor är nått som jag alltid har tyckt varit fascinerande.
Redan som barn kunde jag skriva runskrift utantill. Har länge tänkt skaffa mig runor att spå i, men har inte hittat dom rätta, förrens nu.
Har nu runor i kristaller, dom är bara så vackra. =)

Urnordiska runraden
Detta är den äldsta runraden och består av 24 olika tecken.
Futhark är Benämningen på runraden. Ordet är bildat efter runradens sex första tecken.

Varje runa har ett namn som börjar med det ljud runan användes för.


Här kommer lite om runornas betydelse.
Text: Carl Johan Rehbinder

Runa
Namn
Innebörd
Ur Början. Födelse, ursprung. Urkon Audhumbla. Styrka. Det omanifisterande. Positiv kreativitet.
Thurs Kaos, transformation, nedbrytande kraft. Shiva- eller Plutoenergi. Död och återfödelse.
Ass Asagudarnas runa. Andedräkten; luften,
och talets gåva. Sång. Kommunikation. Det heliga tretalet.
Reid Tors runa. Vagnsrunan. Ordning - "Reda". De fyra vädersträcken och de fyra elementen.
Ken Elden. Fackelrunan. Muspelheim. Kundalini - den inre elden. Upplysning.
Gifu Gåvorunan. Offervija -
att ge utan att förvänta sig något i gengäld. Harmoni
Wynja Fröja, sinnlig glädje. Kärlek,fred, positivitet. Välbefinnande.
Hagal Hagelrunan. Kosmiska krafter, förändring, övergång mellan världar, kristaller.
Naud Nödrunan. Nornorna. Ödet; svårigheter. Förstärker magiska formler. 9-talet. Initiering.
Iss Isrunan. Strukturer, materia, kyla. Disciplin. Vila. Nifelheim. Tillbakadragenhet, stelhet.
Jara Årsväxtrunan. Giftermål mellan Frej och Freja. Fruktbarhet. Skörd. Tidens gång.
Pertra Mineralriket, jorden, stabilitet. Mottaglighet. Transformation. Kroppen, fötterna på jorden.
Eoh Idegransrunan. Växtrunan. Ygdrasil. Osjälviskt guvande, tillväxt, tålamod. Att bära fruk.
Algiz Älgrunan. Djurriket. Fylgjor, eller kraftdjur. Inre styrka. Beskydd.
Sol Sunna. Sol, sommar, hjärta och kärlek. Positiv kraft. Ljus. Helhet.
Tyr Den manlige, andlige krigaren. Utmaningar, balans, mod.
Bjarka Björkrunan. Moder Jord. Kvinnlig kraft. Näring, läkekraft, naturväsen. Medkänsla och omvårdnad.
Eh Hästrunan. Trancenderande kraft. Kommunikation. Inre och yttre resor. Extas.
Madr Människorunan. Möten. Självkännedom, balans, självförverkligande. Harmoni.
Lagu Vattenrunan. Energiströmmar, känslor, intuition, flöde. Tillfredsställdhet. Vätskor. Värme. Månen.
Ing Befruktande kraft. Sexualitet. Nya mål. Guden Frej. Kreativitet, skapande kraft.
Odal Odling, kultur, traditioner, familjen. Släkt, förfäder, tidigare inkarnationer. Trygghet.
Dagaz Transformation, uppvaknande. Upplysning, insikt. Synskhet. Pånyttfödelse. Att lämna gammalt skräp bakom sig.
Feh Färunan. Fullbordan. Boskap, rikedom, välstånd, lycka och välgång. Vila. Uppfyllande av önskningar.
Den tomma runan Allt är möjligt. Något ödesmättat, livsavgörande. Eller så vill runorna inte berätta vad som är på gång.


Klicka här så kommer du till en kul sida där du kan spå dig i runor.


Här kan du läsa allt om runor.