Runor

Runor är nått som jag alltid har tyckt varit fascinerande. Redan som barn kunde jag skriva runskrift utantill. Här kan du läsa om min resa med runor och hur jag skapar mina egna. Maries Runor

Runor i skrift
Runrad eller futhark som det kallas dök upp under den romerska järnåldern (ca 0–400 e.Kr.) Då Norden hade tät kontakt med Romarriket. De första runorna visar på flera likheter med alfabetet som fanns runt Medelhavet vid Kristi födelse men på senare tid har det mer lutat åt att det är det latinska alfabetet (Romarnas skrift) som var förebilden.
I Sverige levde Runorna kvar ända in på 1500-talet på Gotland och även i Dalarna förekom de s.k. Dalrunorna som fortlevde ända in på 1900-talet.
Här nedan är några av runraderna.

Den äldre futharken
Bestod av 24 tecken. Den kallas även för den urnordiska, urgermanska eller samgermanska futharken och var i bruk hos alla germanfolk. Runorna hade då namn som började med det ljud som just den runan användes för.

Den yngre futharken
Runt 500–700 talet blev det en förändring i språket här i Skandinavien som medförde att runsystemet förändrades. Då skapades en ny runrad med endast 16 runor.
Denna användes under vikingatiden och de flesta runskrifter som finns bevarade idag är ristade med hjälp av denna futhark.

Den medeltida futharken
Runorna påverkades under medeltiden av den latinska skriften och nya tecken tillkom. Dessa gick utöver själva runraden som fortfarande bestod av 16 tecken och blev då att en Runorna kunde betyda flera bokstäver. Vilket i sig medfört i vår tid att det kan ta tid att tyda runskrift av just denna variant av runrad.

Stavlösa runor
I Hälsingland fanns en lite annorlunda Runrad som kallas Stavlösa runor som endast förekom i Hälsingland och kallas därför för Hälsingerunor.
Dessa skapades troligen för att främst ristas i trä och för att spara plats och tid.
De stavlösa runorna liknar till det yttre mer kilskrift än runor, och kunde av den anledningen inte dechiffreras förrän 1674 av professor Magnus Celsius efter många fruktlösa tidigare försök.

Stungna runor
Omkring år 1000 börjar stungna runor förekomma. Det är runorna i, k och u som då börjar komma i stungen och ostungen form för att separera deras olika ljudvärden. Med stungen menas att en prick sätts i runan. Stunget i blir e (eller æ), stunget k blir g (eller ng) och stunget u blir y (eller ø). I praktiken utökas därmed den 16-typiga futharken till 19 runor. Under medeltiden började denna teknik användas på ytterligare runor, men ställs då inte längre i futharkens ordning – futharken har då blivit ett alfabet.

Armanenrunornas "futharkh" / Runmagi
Den yngre futharken inspirerade den österrikiske ockultisten Guido von List
till en nyutvecklad modern "runmagi" i början av 1900-talet.
Han hävdade att han under en ögonoperation fått en uppenbarelse rörande runornas hemlighet. Från 1902 och fram till sin död arbetade han frenetiskt på sina armanenrunor och sitt så kallade "Armanentum", en grupp av förkristna nordiska visa män som arbetade med det som kom att kallas ariosofi, en kombination av runmystik och rasistisk ockultism.
Guido von Lists 18-typiga runrad är till större delen baserad på den yngre futharken, med vissa namn och ljudvärden tagna från den anglosaxiska futhorcen.
De två sista runorna, Eh och Gibor, som lagts till den yngre futharken, är tagna från de anglosaxiska Eoh and Gyfu. Bortsett från dessa runor, och en flyttad man-runa (från nummer 13 till 15), är runsekvensen identisk med den yngre futharken.
När det gäller runmagi inom new age och ockulta kretsar i ett internationellt perspektiv utövar armanenrunornas futharkh och arvet efter von List fortfarande störst inflytande.

Man kan även Sia i Runor. Här är Runorna och deras betydelse.
Text: © Ylva Trollstierna
Text: © Marie Eriksson / Magic Star

Runa Innebörd


Issaz - Isrunan
En runa för stillhet. Representerar allt som är stilla, i avvaktan. Här finns vila, stagniationen som kommer in för att för att du inte har agerat i balans. Rädsla för dina egna känslor, rädd att tappa kontrollen.
Omvänd visar runan på att du fastnat, inte vill eller kan vara i möjligheten att komma vidare.


Laguz - Vattenrunan
Representerar vatten - Intuition. Här finns dina känslor, livets flöde, din känslomässiga intuition. Upplevelserna, känslostormarna, glädjen i allt skapande, växande. det livgivande.
Omvänd visar runan att du inte står i kontakt med dina känslor. Rädsla för upplevelser, känslomässiga krav.


Naudiz - Nödrunan
En runa för ödet - Då, nu och framtid. Representerar ödet samt den utveckling som sker, det som måste ske i livet för att du ska komma vidare. Att själv skapa dina förutsättningar, att ta emot insikterna av omgivningen.
Omvänd visar runan på att du är rädd för att släppa för att gå vidare.


Gifuz - Gåvorunan
En runa för din balans. Representerar Karma. Här finns utbyte, det som du ger det får du tillbaks, tillgångar, harmoni samt gemenskap.
Omvänd visar runan på förluster, negativt utbyte.


Kenaz - Eldrunan
Representerar Eld - Kreativitet. Runan visar på en kreativ energi som ger liv, möjligheter. Här finns ett ljus i tillvaron, något som tar fart, ger upplysning. Det visar på din inre brinnande kraft, din motivation till att leva, ta tag i livet.
Omvänd visar runan att du inte följer ditt inre. Att du har glömt att tro på dig själv, din inre kraft.


Tyraz - Tyrrunan
En runa för ditt mod - Tilltro. Representerar ditt självförtoende, din styrka. Här finns din krigarkraft, inre vilja, envishet. Att alltid nå målet oavsett hur mycket motgångar som finns. Självkänsla.
Omvänd visar runan på ilska, att inte ha tillräckligt med vilja till att genomföra det som du vill. Irritation, osäkerhet.


Algiz - Älgrunan
En runa för andar, guider samt beskydd. Representerar kommunikation, insikter. Här finns helheten med allt levande - livspiralen. Samtal med ditt inre, med din omgivning. Uppmärksamma det som kommer till digi livet nu.
Omvänd visar runan på illvilja. Att du inte är i kontakt med dig själv, ditt livsval.


Fehaz - Färunan
En runa för helheten. Representerar samband, lycka. Här finns fulländningen, famgången i livet. Alla möjligheter till att nå egen trygghet, känna frid, harmoni inom dig.
Omvänd visar runan på hinder, att du inte vill ta emot. En rädsla för att komma vidare, lyckas med dina förutsättningar.


Assiz - Asarunan
En runa för din andlighet - Visdom. Representerar ditt under - nu samt övermedvetna eller treenigheten som andlig balans. Här har du alla möjligheter att lyssna till dig själv, veta att det är rätt- Inte kunskap, kontakt med ditt innersta, ditt högre jag eller en andlig guide.
Omvänd visar runan på vilsenhet, förtvivlan. Vill inte veta att det finns ett djup inom dig. Söker i det yttre, i agerande som inte egentligen är det som du vill.


Eohez - Idegransrunan
En runa för Yggdrasil - Livets träd - Upplevelser. Representerar ditt växande i en helhet med din själ. Det här visar på en växande kraft inom dig själv till att nå fulländning.
Omvänd visar runan på att du tappat tron till dig själv, rädsla för att våga vara, våga leva. Du kan ha hamnat i ett stillestånd, behöver mer tid på dig för att kunna agera i din nuvarande situation.


Solaz - Solrunan
En runa för Solen med den starka livgivande kraften som ger dig möjlighet att leva i kärlek. Representerar kärlek, ljus och liv. Här finns all spontanitet, livsglädjen, möjligheterna till att få det önskade. En positiv livskraft som gör det mesta möjligt.
Omvänd visar runan på ensamhet, tomhet. Känslan av att vara vilse med dina känslor, du kan även isolera dig, inte dela glädjen med någon annan som är inblandad.


Uhruz - Urrunan
En runa för urkraften - Motivation. Representerar kraft, skapande. Här finns början från den skapande inre kraften. Kanske har du varit med om samma sak en gång förut? Du har nu möjligheten att göra om det med mer kunskap. En ny början i livet.
Omvänd visar runan på rädsla. svårt att släppa det som varit, fastnar i gamla tankemönster, begränsningar, begränsad tillit.


Wynjaz - Glädjerunan
En runa för glädje, lycka. Representerar överflöd, gemenskap. Att ge utav glädje med en önskan om välgång till sin nästa utan att förvänta något tillbaka. 
Omvänd visar runan på konflikter, förtvivlan. Att leva i martyrrollen, inte kunna säga din mening, att inte vara tillräckligt motiverad för att agerande.


Thurisaz - Thursrunan
En runa för Mörker - Tillit. Representerar mod, att våga gå din egen väg, kämpa för det som du tror på. Här finns den kraft som du ofta inte ens vågar vara medveten om, ändå behövs den för att du inte ska samla på dig för mycket begränsningar. Något kommer in som en storm, sveper omkring det planerade till en ny möjlighet, det är upp till dig att se fortsättningen.
Omvänd visar runan på maktlöshet. Rädsla för förändringar, att tappa kontrollen.


Hagalaz - Hagalrunan
En runa för Luft - Förändring. Den visar på allt som kommer oväntat. Tankens energi förenat med materia som kanske inte alltid kommer i rätt takt.
Omvänd visar runan på att det mesta runt omkring dig inte har någon grund. Hopplöshet, rädsla för det som inte går att kontrollera.


Jaraz - Årsväxtrunan
En runa för rytm - Livsrytm. Representerar arbete, puls samt som du sår får du skörda.
Här finns tillgångar men även utgifter. Livets flöde, förmågan till att följa med i livets alla svängar, få ut det bästa av det.
Omvänd visar runan på att du är vilse, inte ser till helheten.


Ingaz - Ingrunan
En runa för den kroppsliga kärleken, sexualiteten. Representerar din kreativa sexuella kraft samt energi. Här finns det nyskapande, förverkligandet av dig själv. Inre drivkraft. Att nå en inre samt yttre tillfredsställelse.
Omvänd visar runan på egen förintelse. Att inte lyssna till dina innersta kroppsliga behov.


Ehiz - Hästrunan
En runa för död eller andlig extas. Representerar gränsen mellan det jordiska samt det andliga. Här finns inre ro, meditation eller transforation. När livet visar på ett avslutande oavsett du vill eller inte, det är dags att gå vidare med din kunskap, dina lärdomar.
Omvänd visar runan på ovilja att se dig själv, din roll.


Madrez - Människorunan
En runa för oss människor, för jaget. Representerar dig i ditt växande som människa med jordiska upplevelser. Här finns självkännedomen, medvetandet om din mening med ditt sjäsliga växande.
Omvänd visar runan på ensamhet samt ovilja till att tycka synd om dig själv.


Dagaz - Gryningsrunan
En runa för Ljuset - Dagen – Uppvaknande. Representerar din vilja till att möta utmaningar, det oväntade. Här finns upplysningen, något nytt ska till. Alla begränsningar ska brytas, du bör se klart över situationen. Alla möjligheter till att göra det som du önskat, en positiv förändring/förbättring.
Omvänd visar runan på oro inför nya händelser. Att bli förblindad av alla möjligheter, förvirring.


Odalaz - Odalrunan
En runa för familj med gemenskap. Representerar dina närmaste, din omgivning,
Här finns gemenskapen, harmonin med dig själv till din äldre samt yngre omgivning.
Omvänd visar runan på konflikter, brytningar. Att du inte kan hitta dig själv, din roll till andra.


Reidiz - Vagnrunan
En runa för äventyr - Upplevelser. Representerar resor, händelser, sammanträffanden. Här finns möjligheterna till att agera av din egen kraft och med din egen lust.
Omvänd visar runan på kommunikationsbrist, både med dig själv och med andra.


Bjarkaz - Björkrunan
Representerar Jord - Harmoni. Här finns din kontakt med ditt ursprung, din trygghet.
Här finns även kärlek, den villkorslösa, där du ger, känner glädje i givandet.
Harmoni med vår omgivning.
Omvänd visar runan på vilsenhet, tomhet, rädsla att du har tappat bort din grund, är vilse med tillvaron.


Pertraz - Klipprunan
En runa för Kristaller, mottaglighet. Representerar helhet mellan alla element och väsen. Här finns kontakten med det andliga inom dig. Att stilla dig själv, se världen runt omkring dig som en helhet med dig.
Omvänd visar runan på rädsla för det som du inte kan se eller förklara.


Voidez - Den tomma/ den fulla
Det femte elementet i den sista och ibland obefintliga runan - den tomma - ibland även sett som den fulla, en runa som visar på alla möjligheter. Den visar på att allt blir som det är meningen oavsett vad du själv vill.
Omvänd visar den mer på begränsningar, att allting rinner ut ur runan, ur livet.
Här finns något som är i obalans med den livsväg du valt för tillfället.


Klicka här för en kul sida där du kan spå dig i runor.