Guden och Gudinnan
.

Guden och Gudinnan
De gudomar wiccaner tillber är balanserat manliga och kvinnliga förutom i vissa undantagsfall. De flesta wiccaner talar om Guden och Gudinnan, dessa kan i sin tur vara personifierade genom gudomar från olika panteon (gudavärldar).
Alla religioners struktur är byggt på vördnad till gudomar, inom wicca är det oxå så. Skillnaden ligger i att wiccaner inte behöver någon präst som predikar för en, utan varje wiccan har själv en personlig kontakt med guden och gudinnan.

Wicca är en naturreligion, och wiccaner vördar dessa tvillinggudomar p.g.a. deras anknytning till naturen. Guden och gudinnan är jämlika och tillsammans är de ett.

De styr inte våra liv, men vi kan be dem om hjälp under våra ritualer för att uppnå viktiga ting eller för att förändra vår tillvaro. Denna gudomliga kraft är inte på avstånd från oss, utan är manifesterad i allt omkring oss, även i oss själva.


The Four Rules:

I. Live - Live each day as if it were your last, for one day you will be right.
II. Love - Love yourself first and foremost. For when you truly love yourself, loving those around you will come as easily as breathing - and we all must breathe.
III. Learn - Learn your life's lessons - each as it comes -
for that is the reason we are here.
IV. Enjoy - Enjoy your life, because if you do not most likely someone else will enjoy it for you... and then your time here will have been wasted.

The Law:
Harm None.