Coven / Traditioner
.

Coven
I ett coven bör inte antalet överstiga 15-20 personer, ett ideal är
6-8 personer. Minimi åldern är 18 år för att få bli initierad.
Covenet är oftast uppbyggt av en Överste Prästinna (ÖPA), hennes Överste Präst (ÖP) och andra medlemmar i olika grader.
De flesta wicca-coven har gradbeteckningar som speglar medlemmarnas mognad-utbildning-utveckling. Wicca-covens är ofta mycket hierarkiska.
I covenet följer man den tradition som man själv, inom gruppen föredrar.
Man bestämmer alltså över sig själv trots att man tillhör någon central organisation. Ett coven är en slags energipool där man gemensamt genomför ritualer samtidigt som medlemmarna får andligt stöd.

Wicca är ingen missionerande religion. Vill man bli medlem i ett coven får man ta första steget själv och be om att bli initierad. Efter den förfrågan följer en "försöksperiod", vanligtvis 1 år och en dag, där både initianden och covenet känner efter att det stämmer, att detta verkligen är vad den personen önskar.

Det är dock inte ovanligt att man inte tillhör något coven utan själv har initierat sig. Man kallar sig då solitär wiccan och arbetar ensam.
På sidan Magi / Ritualer finns förslag på hur man gör självinitiering.

Det är en utbredd missuppfattning i Sverige att wiccaner (häxor) bara är kvinnor. Det är fel, både män och kvinnor kan vara wiccaner.


Wicca traditioner
Det finns en oerhörd mängd traditionslinjer inom wicca. Den största skillnaden från tradition till tradition, coven till coven, är HUR de utövar wicca. Här följer några traditioner.

Gardneriansk wicca
Räknar sin linje direkt från Gardner och hans första coven.
Man kan inte vara gardnerian utan att vara initierad av någon annan gardnerian. De är nakna i cirkeln, använder sig av rituell piskning, och många speciella symboler. Folktro är framträdande.

Alexandersk wicca
Härstammar från Alex och Maxine Sanders. De sysslar mer med ceremoniell magi. De har tregradssystemet, men initiander får inte vara med i cirkeln innan de blir 1°-initierade.

Brittisk traditionell

Blandar mellan Gardnerianskt och keltiskt. De använder sig ofta
av det material som Janet & Stewart Farrar har gett ut.
De har 3°-systemet.

Keltisk wicca
Använder sig av keltiska gudomar, druidiskt material och lite gardnerianska tankegångar. I det magiska arbetet använder man sig av träd, blommor, alver dvs hela den brittiska floran av väsen.

Ceremoniell häxkonst
Bygger på klassisk västerländsk ceremoniell magi; Agrippa, John Dee, Kabbalah, egyptisk magi osv.

Dianisk häxkonst
Bygger till stor del på Lelands "Aradia" och Murray´s
"The witchcult in western Europe". Primärt fokus är gudinnan, man har inga grader, män är oftast inte tillåtna i grupperna.
Ritualerna är mycket enkla. De anses vara den starkaste, feministiska rörelsen inom wicca.

Eklektisk wicca
Utmärker dem som inte följer någon speciell tradition.
De lär sig och studerar många olika panteons och magisystem.
Detta är den största gruppen av wiccaner.

Ärftlig häxkonst
Är mycket svårt att bevisa. De som kallar sig så, hävdar att häxkonsten ärvs ned inom familjen, eller kan delges någon som blir upptagen inom släkten. Om det finns riktiga, ärftliga häxor så är de oerhört skickliga på att dölja sig.

Kökshäxor
Kallas de som använder det som finns hemma; köksknivar, uppläggningsfat, vanliga dricksglas osv.
Termen används också ibland i nedsättande mening.

Piktisk häxkonst
Sägs vara skapad av Aidan Breac (1897-1989), som skall ha varit ärftlig häxa. Det är svårt att veta hur riktigt detta är, då pecti wicca helt tillskrivs Raymond Buckland.

Seax-wicca
En saxisk form av häxkonst grundad av Raymond Buckland 1973.
Den bygger på saxiskt material, med lite germanskt inflytande.
Man använder sig av runor och germanska gudomar. Buckland använder sig av wiccastrukturen med initieringar.

Stregas
Hämtar sin tradition från Lelands "Aradia" och italiensk folkmagi.

Teutoniska häxor
Försöker återskapa den fornskandinaviska traditionen, den kallas
ibland för "asatru" men fortfarande är basstrukturen wicca. Asatroende kommer dessutom alltid att få dras med kopplingarna till nazismen.

Starhawk wicca
Bygger på Starhawks böcker och föreläsningar. En keltiskt inspirerad, jungiansk form av eklektisk wicca.

Faery wicca
USA-grenen grundades i mitten på 1970-talet av Victor Andersen, Starhawk är en av hans initiander. Brittisk Faerywicca kan delas in i irisk, walesisk, skotsk, bretonsk och brittisk FW.

Walesisk/brittisk faerywicca

Bygger på keltisk mysticism främst odlad av författarna R.J Stewart och John & Caitlin Matthews. Den har vissa drag med Santeria/Condomblé då utövarna låter sig besättas av gudomar.
Dessa ses som personifierade, inte arketyper eller energier.
De är ofta drakdyrkare och tar in Arturianska mysterier.

Cyberpagans

Är en gruppering som började växa i och med att Internet skapades.
Det finns paganer som aldrig har kontakt med andra förutom via sin dator. T.o.m. årshjulsritualer har utförts via nätet.
Detta är en grupp som är ganska omöjlig att få grepp om.