Altare / Redskap
.

Altare
Det bästa är att ha sitt altare på en lugn och harmonisk plats där du
trivs och kan vara i fred. Ett altare kan vara ett bord eller en bänk.
De flesta har sitt altare åt norr eller öster. Norr sägs vara den mest kraftfulla riktningen, som också är den riktning som är gudinnans.

På altaret har man ofta en duk, ljus, rökelser, kristaller och annat man känner att man vill ha på sitt altare.
Man har även sina verktyg på altaret som symboliserar elementen,
se nedan om verktyg.
De flesta häxor har en "Book of Shadows" (BOS). I den skriver man ner sina ritualer, trollformler, örtblandningar m.m.


Verktyg
Wiccaner använder ofta verktyg i sitt utövande.
De vanligaste är Athamen; en dubbeleggad dolk som tjänar som en riktare av utövarens vilja, bägaren där man har rituellt vin eller vatten, staven och pentagrammet. Även ljus och rökelse används flitigt.
Man måste inte rusa iväg och köpa en hel arsenal av prylar; det är alltid utövaren som är viktigast. Låt allt komma eftersom, det är inte bråttom! Den mest använda symbolen för wicca är pentagrammet (nästan uteslutande med en spets uppåt). Pentagrammet har haft många olika betydelser i olika religioner; för oss symboliserar det många olika saker som t.ex. de fyra elementen samt ande, eller de fyra väderstrecken samt ande.

Athame Brukar oftast vara en tveeggad dolk eller ett mycket litet svärd. Den representerar luften och vädersträcket öster.
Användning Rikta och flytta energi, förlänga sig själv, välsigna något ätbart eller ett föremål, slå en cirkel eller slå en öppning i en cirkel. Den får absolut inte användas till att skada något levande.
Staven Det finns ingen regel för hur den ska se ut eller vad den är gjord av men enligt tradition bör den vara lika lång som avståndet mellan fingertopparna och armbågen, detta mest av praktiska skäl.
Användning Också för att flytta energi, och även slå cirklar, åkalla väderstrecken, rita i sanden.
Bägaren En kopp eller en mugg, oftast i silver men det har ingen betydelse. Den står för vattnet och väderstrecket väster.
Användning Till att dricka ur under en ritual. Kan även användas som spåverktyg: häll mörk vätska i den och se ner i det. Låt tankarna vandra fritt, var öppen för alla bilder som kommer till dig.
Pentagram Den står för jorden och väderstrecket norr.
Användning Man kan t.ex. hålla i den när man är stressad eller upprörd och fylla den med känslorna, lägg det sedan på marken för att den negativa energin ska tas upp av jorden.
Kitteln Betraktas som en symbol för gudinnan, samt för vattenelementet, reinkarnation, odödlighet och inspiration. Traditionellt sett ska kitteln vara av järn, stå på tre ben och ha en öppning som är mindre än dess största bredd.
Användning Förutom att man man kokar brygder i den kan en vattenfylld kittel leda vår blick bortom den fysiska världen. Precis som en kristallkula. Under vårriter kan kitteln vara fylld med friskt vatten och blommor, och under vintern kan man tända en eld i den. Det symboliserar det återvändande ljuset och värmen (guden) som kommer ur kitteln (gudinnan).