Kundalini meditation

OBS Att du gör denna meditation på egen risk.

Sitt i meditationsställning, koncentrera och centrera dig. Visualisera en lysande kanal (Sushumna) som löper från en punkt inne i buken, fyra fingerbredder nedanför naveln, via en led innanför ryggmärgen upp till hjässan. Lägg till en w-formad korsning i ryggmärgsbasen, med Sushumna i mitten och Ida och Pingala på var sin sida.

Känn hur energi flödar ner genom de yttre kanalerna vid varje andetag, och tränger in i punkten där de tre kanalerna möts. Den slumrande Kundalini väcks av energin och blir till ett glödande kol stort som ett sädeskorn.

Knip ihop musklerna i anus och bukgolvet och håll dem hopknipna.
Svälj direkt efter nästa inandning och pressa ner diafragmans muskler.
Håll kvar inandningen en stund och känn hur Kundalini-flamman blir allt hetare av den inhalerade energin.

Slappna vid en utandning av i alla muskler. Håll det heta kolet i fokus,
men se också hur den upphettade luftenergin stiger upp genom Sushumna ända upp till hjässan, medan den löser upp spänningar på vägen.

Upprepa proceduren vid de följande sex in- och utandningarna medan det glödande kolet blir hetare för varje gång.

Vid den sjunde utandningen slår en flamma ut från kolet. Flamman färdas långsamt upp genom Sushumna och passerar i tur och ordning de olika chakrorna vilka visualiseras som slokande lotusblommor med slutna blomblad. När Kundalini når ett chakra rätar lotusen på sig och öppnar
sig i följande ordning:

1. Ovanför ryggmärgsbasen öppnas en fyrbladig blomma med
klarröda blad.
2. Vid genitalierna öppnas en sexbladig blomma med cinnoberfärgade blad.
3. Vid naveln öppnas en tiobladig blomma med scharlakansröda och gröna blad.
4. Vid hjärtat öppnas en tolvbladig blomma med klart gyllengula blad,
som väcker ens andliga krafter.
5. Vid strupen öppnas en sextonbladig blomma med silverblå blad, som väcker ens mystiska krafter.
6. Vid ögonbrynen öppnas en tvåbladig blomma med klarvita blad, som utstrålar ljus i en aura kring huvudet och som väcker ens gudomliga förståelse.
7. Vid hjässan exploderar Kundalini i en tusenbladig lotusblomma sedd
som en ocean av ljus, man överger jaget och blir ett med den universella sanningen.7. Sahasrara chakrat
(hjässan)

6. Ajna chakrat
(ögonbrynen)

5. Vishuddha chakrat
(strupen)

4. Anahata chakrat
(hjärtat)

3. Manipura chakrat
(naveln)

2. Svadhisthana chakrat
(genitalierna)

1. Muladhara chakrat
(ryggmärgsbasen)


Det sista tillståndet varar ibland bara några sekunder, ibland under resten av meditationen. När upplevelsen bleknar bort sänker sig det silvriga ljuset genom Sushumna tills det möter det glödande kolet i buken i en andra explosion som ger utövaren energi för att återvända till det normala livet.

Övningen måste normalt upprepas noggrannt och regelbundet i flera månader innan man verkligen upplever att energi stiger genom kroppen. Börja med att känna det glödande kolet ordentligt innan du börjar öva att höja energin.


Tillbaks till Kundalini