Chakran


Vad är Chakra?
Ordet "chakra" kommer från sanskrit som är indiernas klassiska fornspråk och betyder hjul, eller virvel, och refererar till de sju energi center som finns i vår kropp.

Kunskapen om chakrarna är tusentals år gammal men det är först under de senaste hundra åren som denna kunskap har nått Västerlandet i någon större utsträckning.

Våra chakra, eller energi center, fungerar som pumpar och ventiler som reglerar flödet av energi genom vårt energisystem. Funktionen i våra chakra reflekterar de beslut som vi fattar i våra liv. Vi öppnar och stänger ventilerna beroende vilka beslut som vi fattar och på kroppskänslan vi får efter beslutet. Naturligtvis påverkar vår egen inställning och uppfattning om omvärlden oss vid dom här tillfällena också.

Våra chakra är inte fysiska. De är aspekter på medvetenhet precis som auran som finns runt om oss. Våra chakra har större täthet än vår aura, men inte så tät som vårt fysiska jag. Samarbetet med kroppen sker genom två huvud medium, det endorcina systemet och nerv systemet. Varje chakra är sammankopplat med en av de endorcina körtlarna (utsöndrar hormoner till blodet) och även samankopplade med en grupp nerver (plexus). Varje chakra är samankopplade med plexusnerver och hormonkörtlarna som i sin tur styr speciella kroppsfunktioner.

Alla dina sinnen, sinnesintryck, orosmoment och upplevelser, kan delas in i sju kategorier. Varje kategori hör ihop med ett av dina sju chakra.
Varje chakra representerar delar av ditt fysiska jag, och själsliga jag. När du känner spänningar och oro i kroppen, så påverkas de chakra som hör ihop med den typen av stress och oro. Samma känsla uppstår i din fysiska kropp som är kopplad till chakrat. Spänningen i chakrat upptäcks av nerverna som är kopplade till chakrat och överförs till den del av kroppen som nerverna är kopplade till. Om de negativa spänningarna fortsätter under en längre period eller blir för höga, skapas symptomen (sjukdomssymptomen) på det fysiska planet.

Symptomen talar ett språk som reflekterar personlighetens idéer om hur verkligheten ser ut från deras håll. Symptomet blir skenbart när den beskrivs ur deras synvinkel t.ex. I stället för att säga, "Jag ser inget", så beskriver personen att det är något som påverkar dem från att se sanningen. Eller, "Jag kan inte gå" då har personen hindrat sig själv från att lämna en situation som gör dem olycklig, och så vidare. Symptomens funktion är att väcka människan och tala om att allt inte står rätt till, för att öka medvetenheten så att det sker en förändring av den uppkomna situationen.

När en förändring har skett så finns det ingen anledning för de fysiska symtomen att vara kvar, varvid kroppen kan bli befriad från den,
beroende på om förändringen blev positiv. Vi tror att allt är möjligt.
Vi tror att allt kan helas. Frågan är bara vilken väg vi går? Att förstå funktionen i våra chakra gör att du lättare kan ta till dig samarbetet mellan ditt medvetande och ditt fysiska jag och hjälper dig att använda din kropp som en karta över ditt medvetna jag. Det kommer att öka förståelsen för dig själv och dina medmänniskor.


Våra chakran
Traditionellt sett räknar man med sju större chakran, eller energicentra som de ibland kallas, i människans energisystem - vart och ett står i kontakt med olika delar kroppen, med organ och körtlar.
Varje chakra associeras med olika funktioner och motsvarar en färg
och ett av de fem sinnena.
Dessutom står vart och ett av dem i kontakt med en av aurans sju
nivåer, som ibland kallas de subtila kropparna.

Det ideala läget är när varje chakra är i balans så att energiflödet är jämnt. Ett perfekt balanserat och harmonisk chakrasystem är dock
ganska ovanligt, och en viss grad av obalans behövs för att man skall kunna förändras och utvecklas i anden.
Därför skall man se obalansen som ett positivt tecken på att man växer och inte bli oroad över den. Det finns många chakran i kroppen men de
sju största avbildas ofta som lotusblommor eller snurrande hjul och varje chakra har en tämligen bestämd plats i den fysiska kroppen.

Här följer en kort beskrivning av en del av de föreställningar och beteenden som är förknippade med varje chakra.

Kronchakrat - Sahasrara
Färg: Violett
Plats: Toppen av hjässan
Nyckelord: Enhet med allt, gud och frid
Sten: Ametist

Kraften i detta centrum är som en magnet som drar oss uppåt mot gudomlig klarsyn. Den ger oss hopp och tillit. Det fungerar också som vår inre röst - den del av oss som söker Gud, med eller utan vår vetskap, och som påminner oss om att livet handlar om mer än att samla på materiella ägodelar.

Pannchakrat (tredje ögat) - Ajna
Färg: Kungsblått
Plats: Mitt i pannan
Nyckelord: Medvetande, intuition och bevittnande
Sten: Lapis lazuli

Detta centrum ger kraft åt psyket. Som kärnan i medvetandet äger det en enorm auktoritet. En andlig sanning är att verkligheten finns bakom våra ögon, inte framför dem, och detta chakra utmanar oss att lära känna varats och medvetandets djupare plan. Var och en av oss kommer upprepade gånger att ställas inför utmaningen att ompröva övertygelser som vi har investerat kraft i. Det sjätte chakrats andliga lärdomar är kopplade till insikt och intuition, att se bortom det synliga.

Halschakrat - Visshudha
Färg: Klarblått
Plats: Halsen
Nyckelord: Kommunikation, inre vägledning och kreativitet
Sten: Akvamarin

Detta kraftcentrum är centrum för människans vilja. Den andliga utmaning som detta chakra ställer dig inför är att lära dig att inse att din viljestyrka inte mäts i hur du lyckas med att påtvinga andra din vilja, vilket är det vanliga i vårt samhälle, utan efter hur väl du kontrollerar dig själv. Rätt tanke leder till rätt sorts språk vilket leder till rätt handlande. Du behöver lära dig att medvetet styra din livskraft mot sådana tankar som ger dig positiv energi tillbaka.

Hjärtchakrat - Anahata
Färg: Grönt
Plats: Mitt i bröstkorgen
Nyckelord: Balans, harmoni och kärlek
Sten: Aventurin

Det är i kroppens hjärtcentrum alla känslor alstras: kärlek, vänlighet, avundsjuka, ilska, hat. Hjärtat kan anses vara det starkaste av alla chakran eftersom det har den yttersta makten att skapa eller förstöra; därför kan också hjärtats kraft vara den svåraste att bemästra.
Det fjärde chakrats utmaningar innefattar att lära sig medkänsla, värdet av förlåtelse och meningen med medveten kärlek som ofta kallas "villkorslös kärlek". Denna gör hjärtat till ett universellt instrument för godhet utan bitankar som kan reducera kärleken till manipulation och försök att kontrollera andra.

Solar plexuschakrat - Manipura
Färg: Gult
Plats: Solar plexus
Nyckelord: Vilja, personlig kraft och koncentration
Sten: Citrin

Detta energicenter är framför allt kopplat till de föreställningar som handlar om oss själva, bland annat utseende, intelligens, fysiska förmågor och färdigheter som idrott, dans och stickning.
Kort sagt är detta chakra centrum för vår självkänsla, och som sådant har de andliga utmaningar som är kopplade till detta center med jagets mognad att göra.

Navelchakrat - Svadhisthana
Färg: Orange
Plats: Under naveln
Nyckelord: Relationer, sexualitet och känslor
Sten: Karneol

Från kontroll inom gruppen går vi vidare till kontroll i individuella relationer. De mönster och lärdomar som hör till det andra chakrat har främst att göra med sexuella relationer, vänskap, yrkesmässiga och ekonomiska partnerskap och makt samt alla andra former av individuella kontakter som väcker behovet av att kontrollera en situation. Kontrollmönster inkluderar självklart både positiva och negativa beteenden och alla ställs vi inför någon form av negativa individuella kontrollmönster som vi måste komma tillrätta med eftersom dessa mönster påverkar vår kraft och vår kropp.

Rotchakrat -Muladhara
Färg: Rött
Plats: svanskotan, bäckenbotten och benen
Nyckelord: Överlevnad, sexualitet och det materiella
Sten: Granat

Detta energicenter rymmer de föreställningar som är starkast förknippade med vår biologiska familj och vår tidiga sociala miljö.
Det karakteristiska för det första chakrats mönster är att de utgörs av tänkesätt som är knutna till gruppen. Dessa mönster lär medlemmarna antingen hur man tar makten över grupper eller hur man lämnar ifrån sig kontrollen till gruppens auktoritetsfigurer. Sålunda har de andliga utmaningar som detta chakrat ställer oss inför att göra med hur vi hanterar vår fysiska tillvaro.


Klicka på bilden för att komma till en sida
där du kan testa dina chakran.
(på engelska)

Kolla vilken färg som behövs ”fyllas på” i dina chakran:
Ta fram sju olika saker i varje chakras färg. Ta en sak i taget i vänster hand, slappna av blunda och fråga dig själv: ”-Behöver jag blått?”
Känner du att du faller framåt är svaret ”Ja”, känner du att du faller
bakåt är svaret ”Nej”.

Färgen/färgerna som du behöver ”fylla på” kan du tillgodogöra dig bl a genom att ta ett färgbad, använda chakra oljor, tända chakra ljus eller genom att bära kläder i dom aktuella färgerna.

Att lägga kristaller på chakrapunkterna kan ge hjälp på många sätt.
De kan öppna chakrana mer och göra dem mottagliga för den livgivande energin som hela tiden flödar i universum.