Trollbord


Trollbord kom till Sverige på 1600 talet och är ett litet bord med tre ben. Ett för Ja, ett för Nej och ett Räkneben, som räknar i siffror eller i alfabetet.
Bordet lyfter på det benet som ger svar på frågan man ställt.
Det sägs att det måste vara gjort av al och att det får inte finnas några spikar eller skruv i det.
Av egen erfarenhet vet jag att det funkar med annat träslag och även om det finns skruvar i det. Bordet på bilden är mitt Trollbord.

Innan man använder trollbordet startar man upp det:
* Frågaren placerar Ja-benet till vänster, Nej-benet till höger och Räknebenet rakt fram. Funkar det inte prova vänd på bordet.

* Sen värmer man upp det, då genom att under en minut gnida med handflatorna mot bordsytan i medurs cirkelrörelse.

* Alla placerar sen båda handflatorna lätt på bordet och frågaren säger sen ”finns det någon ande i bordet?”.

* Säg till trollbordet att lyfta på ja-benet. ”Bord, lyft på ditt Ja-ben”, sen samma med Nej och räknebenet där man ber att det ska räkna till exempelvis tre.

* När ni känner att ni fått kontakt kan ni fråga vad anden heter och sen börja ställa frågor.

Man bör hantera bordet med respekt och inte fråga om döden eller ställa frågor du inte är beredd att få raka svar på.

Ha gärna papper och penna så ni kan skriva upp varje bokstav och siffra som kommer upp.

Det kan ta ett tag innan man får svar, så ha tålamod. I början kan man känna att bordet vibrerar. Så ge inte upp!