Tarot


Tarotkortens ursprung och historia
De första tarotlekarna dök upp i det medeltida Europa på fjortonhundratalet. Det är inte känt exakt när eller av vem korten skapades, och det finns många lekar som man påstår är den första tarotleken.
Kortens ursprung är höljt i dunkel och därför hävdar somliga ockultister att de används redan av de svartkonskunniga prästerna i det gamla Egypten, Babylon och Tibet - eller rent av i det uråldriga sjunkna Atlantis. Vissa kallar tarotleken "Djävulens bilderbok".

Tarotlekens uppbyggnad
Den består av 78 kort, varav 56 är uppdelade i fyra sviter
- bägare, svärd, mynt och stavar - föregångarna till våra hjärter, spader, ruter och klöver.
Dessa kort kallas "arcana minor" eller lilla arcana.
Ordet arkana kommer av ordet arcanum som betyder hemlighet.
De återstående 22 korten kallas "arcana major", stora arkana.
Dessa kort utgör tarotlekens hjärtpunkt.
Dem är numrerade från 0 till 21 och kan sägas representera de olika stadierna i det mänskliga livet.

Lilla arkana
Den lilla arkanan med 56 kort, är grupperade i fyra olika sviter från ess till tio och fyra "klädda kort": page, knekt, dam och kung.
Sviterna är:
Stavar - står för arbete.
Bägare - står för kärlek.
Svärd - står för hälsa.
Mynt - står för ekonomi.
De står för de fyra elementen i universum, eld, vatten, luft och jord och visar hur vi i vår vardag hanterar händelser som hör till dessa fyra element.

Stavar
Representerar snabba händelser, hetta, intensivitet, möjligheter, handling, agerande, arbete, skapande kraft, aktivitet, motivation, dominans.

Element: Eld
Riktning: Öster
Plan: Aktivitet / Intuition
Årstid: Vår
Dygnstid: Morgon
Stjärntecken: Väduren, Lejonet, Skytten

Ess i Stavar

Kreativitet
Två i Stavar

Ambition
Tre i Stavar

Oväntat
Fyra i Stavar

Harmoni
Fem i Stavar

Konflikt
Sex i stavar

Succé
Sju i Stavar

Vilja
Åtta i Stavar

Kommunikation
Nio i Stavar

Övertid
Tio i Stavar

Erfarenhet
Page i Stavar

Snabbt
Riddare i Stavar

Förändring
Drottning i Stavar

Beslutsamhet
Kung i Stavar

Kontrakt

 


Bägare
Representerar känsloyttringar, kärlek, upplevelser, glädje, lycka, besvikelser, och förväntningar, harmoni och gemenskap.

Element: Vatten
Riktning: Söder
Plan: Känslor / Kärlek
Årstid: Sommar
Dygnstid: Dag
Stjärntecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Ess i Bägare

Kärlek
Två i Bägare

Gemenskap
Tre i Bägare

Förälskelse
Fyra i Bägare

Avvaktan
Fem i Bägare

Ensamhet
Sex i Bägare

Glädje
Sju i Bägare

Andlighet
Åtta i Bägare

Bekräftelse
Nio i Bägare

Tillit
Tio i Bägare

Lycka
Page i Bägare

Uppvaktning
Riddare i Bägare

Passion
Drottning i Bägare

Lidelse
Kung i Bägare

Harmoni

Mynt
Representerar vår materiella grund, ekonomi, trygghet, stabilitet, helhetsbalans och förankring, utbildning och växande. 

Element: Jord
Riktning: Väster
Plan: Ekonomi
Årstid: Höst
Dygnstid: Kväll
Stjärntecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Ess i Mynt

Grund
Två i Mynt

Jämnvikt
Tre i Mynt

Nyheter
Fyra i Mynt

Ordning
Fem i Mynt

Fattigdom
Sex i Mynt

Lärdomar
Sju i Mynt

Planering
Åtta i Mynt

Intresse
Nio i Mynt

Gåvor
Tio i Mynt

Trygghet
Page i Mynt

Bidrag
Riddare i Mynt

Tillkommer
Drottning i Mynt

Stillhet
Kung i Mynt

Beslut

Svärd
Representerar händelser, skeenden och utveckling, tankar och skapande och agerade samt det mentala, tanken till handling.

Element: Luft
Riktning: Norr
Plan: Mentalt / Händelser
Årstid: Vinter
Dygnstid: Natt
Stjärntecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen

Ess i Svärd

Styrka
Två i Svärd

Lättnad
Tre i Svärd

Konflikt
Fyra i Svärd

Orkeslös
Fem i Svärd

Stress
Sex i Svärd

Frihet
Sju i Svärd

Valfrihet
Åtta i Svärd

Begränsning
Nio i Svärd

Ångest
Tio i Svärd

Tomhet
Page i Svärd

Intensitet
Riddare i Svärd

Turbulens
Drottning i Svärd

Medvetenhet
Kung i Svärd

Avtal

Stora arkana
De 22 korten i stora arkanan berättar om människans väg genom livet från okunskap till upplysning, utvecklingen av det mänskliga medvetandet. Vart och ett av korten i stora arkanan motsvarar ett tillstånd i varje människas medvetande.
De visar på vår inre kraft, vår andlighet och dess växande som har en förankning i verkligheten och i vårt vardagsliv.

0. Narren

Glädje, spontanitet,
att ta en risk.

1. Magikern

Medveten, aktiv,
koncentration, kraft.
2. Översteprästinnan

Undermedvetet,
mysterium, drömmar.

3. Kejsarinnan

Moderskap, överflöd, naturen, barn.

4. Kejsaren

Kontrakt, avtal, beslut, ärlig.

5. Översteprästen

Utbildning, trosystem, tillhörighet.

6. Paret

Kärlek, gemenskap, lycklig.
7. Vagnen

Seger, vilja, självförtroende, kontroll.
8. Styrkan

Styrka, trygg, ansvar, inre lugn.
9. Eremiten

Inåtseende, sökare, vägledning, tillbakadragen.
10. Lyckohjulet

Vändpunkt, vinster, gåvor.
11. Rättvisan

Rättvisa, ansvar, beslut.
12. Den Hängde

Ångest, osäkerhet, dålig självbild.
13. Döden

Transformering, förändring, rastlös.
14. Måttfullheten

Måttlighet, balans, konst.
15. Djävulen

Begär, materialism,
vilja, krav.
16. Tornet

Plötslig förändring,
omstrukturering, flytt.
17. Stjärnan

Hopp, inspiration, generositet.
18. Månen

Illusion, fantasi, drömmar, gåvor.
19. Solen

Upplysning, kraft,
visioner, vitalitet.
20. Domen

Förändring, börjar om, beslutsam.
21. Världen

Helhet, tillfredsställelse,
att bli färdig
.

Numerologisk betydelse
Något man kan ta med i beräkningen när man tolkar korten är om vissa nummer återkommer ofta i läggningarna. Dom kan då visa på ytterligare aspekter av tolkningen.

Ess
Essen är de starkaste korten i varje svit, eftersom kraften hos dem är mest renodlad. De står för ny start, oberoende, potentialer, gåvor.

Tvåor
Tvåor står för balans, harmoni, samarbete, bekräftelse, bejakande, reaktioner, passivitet, konflikt, dualism, reflextioner, inre verklighet.

Treor
Treor står för integrering, förståelse, tillväxt, expansion, klargörande, uttrycksfullhet, tydlighet, resultat, uttryck.

Fyror
Fyror står för struktur, organisation, disciplin, handlingskraft, manifestering, materalisering, konservatism, uthållighet.

Femmor
Femmor står för rörelse, förändring, utmaningar, frihet, kommunikation, anpassning, feedback.

Sexor
Sexor står för skönhet, harmoni, kreativitet, sexualitet, lugnet efter stormen, vanor, stabilisering, förutsägbarhet. Det förgångna och framtiden möts.

Sjuor
Sjuor står för förfining, analys, experiment, flexibilitet, mångfald, fantasi, inspiration, introspektion, avskildhet, mystik.

Åttor
Åttor står för stabilisering, omorganisering, balansering, omvärdering, ordning, makt, styrka, ansvar, inflytande.

Nior
Nior står för integrering, visdom, tolerans, medkänsla, målinriktning kombineras med flexibilitet.

Tior
Tior står för övergångsfaser, tveksamhet till förändring, motstånd till risktagande, uppskjutet beslut, frist, respit, avkoppling.

Pager
Pager påskyndar förändringar och erbjuder nya möjligheter. De står för risktagande, nya omständigheter, att något behöver mogna och fördjupas; kontakt med det inre ”barnet”.

Knektar
Knektar står för fokusering, målinriktning, hängivenhet, involvering.

Damer
Damer står för utveckling, stöd, näring, djup förståelse, mognad, kompetens.

Kungar
Kungar står för bemästrande, rikedom på erfarenheter, auktoritet, makt, avslutning, avveckling; att hedra och släppa det förgångna genom symbolisk gest; dags att gå vidare och släppa taget; transformationspunkt.

Hur man går tillväga
Att få tag i en tarotlek är inte svårt. Om man inte kan köpa den på sin hemort kan man antingen be sin lokala bokhandel att ta hem, det brukar inte vara något problem, eller beställa den via internet.

Att lära sig tyda korten kan ta tid, men köp en bra bok, eller gå en kurs. Ta dig tid att lyssna till vad som sägs mellan raderna och verkligen lär känna dina kort.

En del säger att man ska ha en särskild duk som man har när man lägger kort. Sy eller köp en fyrkantig duk av ett snyggt enfärgat eller diskret mönstrat tyg. Duken laddas med kortens energi och blir därför ett utmärkt portabelt underlägg till Tarotläggningar.
Men vill man inte ha någon duk så ska man inte ha det bara för att någon säger det.

När man lägger kort
Det finns många olika läggningar, de vanligaste läggningarna är Tre kort (Dåtid - Nutid - Framtid), Elementstjärnan och keltiska korset.
Blanda alltid leken innan en läggning.
En del tolkar bara rättvända kort, men man får en djupare tolkning om man tar hänsyn till om korten ligger upp och ner, då är betydelsen en helt annan.

Ställ endast klar och tydligt formulerade frågor, för korten kommer att svara bokstavligt.
Då man är färdig anser en del att det är viktigt att rensa leken från energier, ett sätt är att man sorterar kortleken i nummerordning från 1
till 78. Man kan även rena sig själv efteråt genom att tex. duscha.

Förvaring av korten
Leken håller mycket längre om den förvaras på ett bra sätt.
Mest praktiskt är att förvara leken i en påse av sammet eller siden med dragsko. Är du ohändig på att sy så finns det fina påsar att köpa.
Du kan även lägga leken i ett träskrin. Och släng inte bort ytterkartongen - använd den för att skydda korten inuti påsen så länge som den håller ihop.

Lägg ner en ametist- eller bergkristallspets i påsen med korten; detta laddar leken och är utmärkt att ta fram när du gör en läggning.
Andra kristaller som hjälper med läggningen är sugelit, vit pärla och hematit.


Räkna ut ditt årskort!
Här kan du räkna ut ditt personliga årskort. Man utgår då ifrån stora arcana som är numrerade mellan 1-22. Detta speciella kort motsvarar en kraft som du kommer att möta och behöver utveckla under det motsvarande året.

I det här fallet finns två sätt att bestämma när det aktuella året börjar. Dels kan du naturligtvis räkna året från 1:a januari, dels från din födelsedag. Båda sätten är "rätt".
I det första fallet kommer du att uppleva kraften som mer utifrån kommande. Den kommer också att mer påverka ditt yttre liv.
I det senare fallet - med räkning av året från din födelsedag - kommer du att erfara kraften som mer inlemmad och integrerad i ditt personliga liv. Dessa båda sätt fungerar paralellt, men det äger således rum ett slags överlappning (vilken blir kraftigare ju senare på året du är född).

Fyll i uppgifterna nedan och se vilket av korten i stora arcana som följer dig under året. Vill du kolla kommande år så ändra på "nuvarande år", så ser du vilket av korten som kommer att följa dig då.

Nuvarande år: [ex. 2022]
Födelsemånad: [ex. 1, 2...12]
Födelsedatum: [ex. 1, 2...31]