Star People


Star People eller Stjärnmänniskor sägs finnas här för att hjälpa oss här på Jorden att hitta rätt igen. Då människan kommit på kollisionskurs med Gaia och naturen har Jordens livsandar kallat på hjälp. Hjälpen kommer framför allt ifrån änglar. Stora änglaskaror har ryckt in och låtit sig inkarneras i människokroppar. Deras enda uppgift är sedan att hjälpa, informera och lära människan hur hon skall leva i harmoni med Jorden.

Denna hjälp kommer även ifrån annat håll som t.ex. andra planeter men i detta fallet så är det i huvudsak för Jordens skull och inte för den inkarnerades skull. Vår jord håller just på att befolkas av mycket visa varelser och bli inte förvånad om många oväntade lösningar dyker upp. Det är det de är här för. Stjärnmänniskor har sin ursrpungliga vistelse bland sjärnorna någonstans i universum, där av namnet Star People.

Någon som är stjärnfödd har många eller några klara minnen av högre dimensioner. Ofta ett mål med jordlivet förutom att lösa traditionell karma.
Man känner sig ofta lite utanför och ägnar sig gärna åt att jobba i ljusets tjänst med tex healing. Många sjärnmänniskor känner en dragning till just Reiki healing.

r är en allmän uppräkning på symptom på Star People:
1. Har speciella ögon.
2. Har stor personlig karisma.
3. Har extra låg kroppstemperatur.
4. Har en ovanlig blodtyp eller en blandning av två blodtyper.
5. Har ett extra eller ett felplacerat revben.
6. Har en extra eller två sammanväxta ryggkotor.
7. Är överkänslig för elektricitet eller elektromagnetiska fält.
8. Har extra lågt blodtryck.
9. Har kronisk bihåleinflammation.
10. Klarar sig med lite sömn.
11. Har sin aktivaste tid på natten.
12. Var ett oväntat barn.
13. Känner ingen äkta gemenskap med föräldrarna.
14. Känner att deras förfäder kommer från en annan värld.
15. Känner en press att tiden håller på att rinna ut.
16. Hör speciella ljud i öronen.
17. Hade osynliga kamrater som barn.
18. Hade en speciell upplevelse i femårsåldern.
19. Har haft fortsatt kontakt med varelser av olika slag.
20. Hade ytterligare en speciell upplevelse i elva-tolvårsåldern.
21. Har haft ovanliga talanger inom annorlunda eller avancerade områden.
22. Uttrycker utomplanetariska bilder inom olika områden t ex konst.
23. Känner att barn och djur dras till dem.
24. Har speciella kors i sina handflator.
25. Känner dragningskraft till kristaller och andra stenar.
26. Drömmer ofta om att de flyger.
27. Känner starkt för vissa gamla kulturer.

+ Att de:
1. Känner ofta igen varandra.
2. Skryter inte över att komma från stjärnorna.
3. Är observatörer.
4. Har extra känsligt luktsinne.
5. Är inte alltid intresserade av att äta.
6. Känner att de är annorlunda.
7. Blir lätt uttråkade, känner sig rastlös.
8. Kan ej arbeta monotont.
9. Har behov av tystnad.
10. Har behov av ensamhet.
11. Känner sig missförstådda.
12. Lever intensivt.
13. Är sensitiva och har stor intuition.
14. Arbetar i ljusets tjänst i stort eller i smått.
15. Är ibland uppmärksammade i större sammanhang.
(men arbetar lika ofta i det tysta)
16. Är överkänsliga för gifter av olika slag.
17. Är känsliga för oregelbundna vanor.
18. Är intresserade av parapsykologi, filosofi, esoterik,
religion, astrologi etc.
19. Arbetar effektivt och noggrant.
20. Känner att de har behov som andra människor inte har.
21. Pratar inte i onödan.
22. Är ödmjuka och söker det enkla livet.
23. Har UFO-kontakt eller ser UFO på himlen.
24. Har INRE KONTAKTER.
25. Har ett inre seende.
26. Har healingkraft i sina händer.
27. Lever med en fot i varje värld.
28. Har varit på Jorden flera gånger förut.
29. Tiger och lider.
30. Har extra stark hörsel.
31. Är sökare.
32. Är underskattade.
33. Är lillgamla som barn.
34. Har lätt för att lära.
35. Är uttrycksfulla.
36. Praktiserar kravlös kärlek.
37. Är lärare.
38. Har eller har haft självmordstankar.

Klicka här så kommer du till "The Starseed Quiz" där du kan testa dig