Rökelse


Rökelsen är en angenäm upplevelse som sprider väldoft, skapar sinnesro och ger rummet en atmosfär som den inte skulle haft annars. Rökelse är också ett uråldrigt sätt att bli kvitt oangenäma dofter.

Ordet parfym kommer av latinets per fumes = genom rök - tidig parfymhistoria handlar till stor del om rökelser.
De första väldofterna fick man fram genom att bränna ved, bark och blad.
Man har rökt mot pest och farsoter lika väl som mot småkryp, onda andar och häxor, och använt vad man haft till hands - doftande träslag, kryddor, örter och hartser. Libanonceder och sandelträ hörde till de första använda träslagen. Det är en öppen fråga om man först brände väldoften för att behaga mänskliga eller gudomliga potentater (religiös rökelse). Kanske är de insektsbortstötande rökelserna de äldsta.


Typer av rökelse
De två vanligaste formerna av rökelse är Konen och Stickan.


Konen
Har oftast en kraftigare rökutveckling än stickan men glöder kortare tid. Många, uppfattar ofta konen som lite "för" mycket, men om man snabbt vill fylla ett rum med väldoft så är konen perfekt. Konen bör i övrigt användas i större utrymmen just på grund utav sin kraftigare rökutveckling.
Konen liksom stickan kommer i många dofter och storlekar, den vanligaste storleken är dock 2.5 - 3.0 cm, men större koner förekommer. Observera att konen måste placeras på ett oömt, icke lättantändligt material då konen blir mycket varm, någon form av fyrfat eller speciell kon-hållare är att föredra. Vanliga tefat eller kaffefat duger inte då dessa kan spricka av värmen samt blir missfärgade av de oljor som frigörs vid förbränningen. Oljorna som är kådliknande, ger väldigt fula märken på underlaget.

Stickan
Är c:a 20 - 25 cm lång och några millimeter i diameter. Den glöder c:a 15 - 25 minuter beroende på tjocklek och längd, men även ingredienserna avgör glödtid. Stickan bör placeras i en hållare för rökelser, mest för den praktiska uppsamlingen av askan. När pinnen glöder faller aska ner på hållaren och kan sedan lätt bäras bort. Liksom konen så kommer stickan i mängder av dofter och längder.
Det finns feströkelse som är 1 - 2 cm tjock och 40 - 50 cm lång med kraftig rökutveckling och lång brinntid och skall användas i stora lokaler eller utomhus. En annan variant av stickan är en spiralformad rökelse som härstammar från Asien, den har ofta en tjocklek som liknar stickans, ibland något större, och skall hängas upp och bildar en effektfull spiral. Spiralen brinner dock länge och bör användas i större lokaler eller i lokaler där man vill ha kontinuerlig rökelse. Observera att spiraler kan brinna i flera dagar, beroende på längd och tjocklek.


Rökelserna användningsområde
Du kan använda rökelserna för att fräscha upp doften i ditt hem, bilen eller båten osv. Blöta husdjur, cigarettrök, matos och diverse toalettbesök luktar inte överdrivet gott, då kan man tända en rökelse. Mycket passande till olika ceremonier eller vid meditationer. Ypperligt bra att rena rum från negativa energier.

Rökelsens bra och dåligt
Nybörjare kan känna sig illamående och känna en torrhet i munnen
av rökelse, det är ju faktiskt en förbränning som äger rum och rökpartiklar sprids i rummet. Ett sätt att vänja sig vid rökelse och undvika illamående m.m. är att släcka stickan eller konen efter en stund. Konen kan dock inte släckas utan vatten, men stickan kan "fimpas" som en cigarett, var dock försiktig så att inte stickan spricker eller skadas för mycket, och kan då användas senare.
Rökelse är inte bara en njutning, rökelse kan ställa till en del obehag också vilket man bör vara beredd på. En sak som flera observerat och "gnällt" över är det fina damm som lägger sig på allting. Detta är en uppenbar konsekvens då man som sagt var sprider rökpartiklar i rummet. Men till skillnad från cigarett rök så fäster sig inte rökelse i vägar och tapeter. Det verkar som om rökelse partiklarna till skillnad från cigarettrök är mindre "klibbiga" och fastnar inte. Man kan faktiskt vädra ut och städa bort rökelse ur ett rum.
Men i övrigt är rökelsen en angenäm upplevelse som sprider väldoft, skapar sinnesro och ger rummet en atmosfär som den inte skulle haft. Rökelse är också ett uråldrigt sätt att bli kvitt oangenäma dofter och jag rekommenderar alla att prova att tända lite rökelse efter att man städat, rökelsen blir kronan på verket.