Månen


Månens latinska namn är Luna. Månen har i alla tider haft en framträdande roll inom religionen. Den har dyrkats, fruktats och använts vid förutsägelser och spådomar. Särskilt fullmånen ingav respekt, eftersom den sades locka fram vissa farliga varelser, såsom varulvar och vampyrer. Även sinnessjukdom har skyllts på fullmånen, man sade att någon var "mångalen". Man trodde också att månen hade sin egen menscykel, och att kvinnor till och med kunde bli befruktade av fullmånen. Föremål för allehanda spekulationer har den nattliga gudinnan varit ända fram till vårt århundrade, och är väl så ännu.

En gång i tiden levde människorna efter en månkalender, och ordet månad kommer ju av måne. Kvinnor har fortfarande, trots vår distans till naturen, en tendens att menstruera vid nymåne och fullmåne. Antalet födslar brukar också öka vid den tiden. Med tanke på månens starka inverkan på tidvatten, växter, djur och människor så är det inte så konstigt om den också skulle kunna påverka t ex vårt kärleksliv.


Månens namn
Januari Vargmåne
Februari Snömåne
Mars Kråkmåne
April Äggmåne
Maj Mjölkmåne
Juni Honungsmåne
Juli Hömåne
Augusti Rödmåne
September Skördemåne
Oktober Jaktmåne
November Frostmåne
December Köldmåne

Då vi får se två fullmånar under en och samma månad, så kallas månen för "Blå måne". ("Once in a Blue Moon") Detta sker högst en gång om året.


Häxor vet att värdesätta månens krafter, och att arbeta tillsammans med dem för att förstärka magin vid ritualer, örthantering och andra sysslor. De olika månfaserna är var och en lämpade för speciella ändamål.
Nymåne
Nymånen symboliserar en pånyttfödelse. Vissa magiker anser att man inte bör utöva magi vid nymåne, utan vänta tills månen är tilltagande. Tiden vid nymåne kan lämpligen användas till att samla kraft och inspiration till ditt fortsatta magiska arbete. Menstruationsblodet besitter extra starka krafter vid nymåne.
Tilltagande måne
Tilltagande är månen när den går från nymåne till fullmåne. I denna tid är krafterna stigande, och månens dragningskraft påverkar allt som utsätts för dess energi. Vill du plantera örter, utföra fruktbarhetsmagi, förbättra hälsan eller påbörja något nytt i ditt liv, så gör det gärna vid tilltagande måne. Den gynnar kreativitet och utveckling.
Fullmåne
Fullmånen är månfasernas fulländning. Den lockar oss med sin rastlösa energi, och vissa personer kan få det ganska besvärligt vid denna tid. Fullmånen kan ge upphov till rastlöshet, sömnlöshet, intensiva drömmar och irritation. Denna tid är lämpad för all slags magi, på grund av dess starka krafter. Skörda magiska örter vid fullmåne, eller gärna ett par
dagar före. Då är örternas magiska krafter som störst.
Avtagande måne
Tiden vid avtagande måne, är lämpad för magi där man vill bli av med något. Att ta bort vårtor, gå ner i vikt eller avsluta ett förhållande är lättast vid denna tid. Din energi vänder sig inåt, och du kan lättare bearbeta upplevelser. Skörd av rötter är lämpligt.

Månförmörkelse
Under månförmörkelse dominerar de underjordiska och psykiska krafterna, och tiden lämpar sig för meditation och inre arbete.
Vissa magiker vill dock inte utföra magi vid denna tid.