Kundalini

Kundalin betyder spiralformad, vriden, cirkulär, samt orm. Kundalini, vilket är feminin-formen av kundalin, kan översättas med Den spiralformade kvinnan eller Ormkvinnan. Kunda är även ett namn för kosmos och kruka, behållare. Därför kan kundalini tolkas som Den kvinnliga (-i) behållaren (kunda) som är absorberad (lin).

För att förstå kundalinifenomenet är det bra om man känner till kroppens sju energicentra, så kallade chakran. Det är konditionen hos dessa chakra och deras inbördes relationer som avgör hur vi mår.
Klicka här för att läsa mer om chakran>>>

Under vissa omständigheter anser man att en självständig kraft eller energi - kundalini - kan väckas ur sin slummer i det nedersta chakrat, beläget i ryggslutet. Den börjar då sin vandring uppåt i systemet för att till slut nå kronchakrat i huvudet. Om ens chakra är i dålig form pga fullt av blockeringar, då kan kundaliniresningen komma att bli mycket smärtsam och uppslitande.

Det är viktigt med sakkunnig ledning om man försöker väcka kundaliniormen. Psykisk sjukdom kan bli följden om man inte gör rätt och inte är redo.
I Indien är det en tradition att väcka kundalini för att nå högre medvetandenivåer. Där ser man mycket allvarligt på kundalinistegring och det varnas för att det kan gå fel.

Kundaliniuppvaknandet kan upplevas på flera olika sätt.
För den som medvetet börjar lära känna kundalini, kan uppleva den som en cirkulerande eller vibrerande känsla i kroppen. Den kan även ge känslan av yrsel, eller som om kroppen sitter och svajar. Framför allt upplevs den som en stegring av medvetandets lyster, en intensifiering av närvaro.

Den energi som driver det är stark nog att slunga in personen i ett högre medvetande tillstånd. Man kan uppnå kosmiskt medvetande i vaket tillstånd och i vissa fall också upprätthålla det under lång tid.
Energiflödet sägs omvandla nervsystemet och hjärnan så att den kan arbeta på en mycket högre funktionsnivå.
Ormlika rörelser, skakningar, hetta, kyla, vågor av uppslitande känslor, märkliga ljus- och ljudfenomen kan förekomma under kundaliniresningen.


Det som man upplever under ett fullständigt kundaliniuppvaknande är mycket likt det som många som haft nära döden upplevelse, NDU upplever. Eftereftekterna vid dessa båda typer av upplevelser nästan omöjliga att skilja trån varandra.

Dessa eftereffekter är bl a en omvärdering av prestige och materiell Iycka, en avtagande rädsla för döden, ett snabbare och klarare intellekt, en stegrad livskänsla och kärlek samt utvecklande av paranormala färdigheter som telepati, intuitivt vetande och healing.

Kundaliniresningen
Det finns flera olika sätt att väcka kundalinin.

* Det första sättet är den disciplinerade väckning som äger rum genom att man medvetet arbetar med ställningar, mudran och meditation. Många jobbar med detta genom att utöva yoga.
Genom en ständig integration av de olika insikterna, förfining av de inre sinnena och integration med ditt yttre liv, blir kundalinin en varaktig kraft och inspiration i vardagen.

*
Det andra sättet är den påskyndade väckning som kan äga rum om du har för bråttom, enbart söker extasen för dess egen skull och inte hinner integrera upplevelsen så att den blir en varaktig och givande kraft i ditt liv. Den kan då bli besvärlig och kanske helt enkelt störande.

*
Det tredje sättet är den spontana väckning som kan karakteriseras
som karmisk. Genom förtjänster i tidigare existenser eller under detta liv kommer du att uppleva kundalini spontant manifestera sig under meditation eller under dina vardagliga aktiviteter.
Detta är den kraft som är Dakshinamurti.

*
Det fjärde sättet är den oväntade väckning som verkligen kan ställa till det för den oförberedda. Vet man inte vad som sker och är man inte redo så kan det bli rätt jobbigt.


Klicka här så kommer du till en Kundalini meditation


Min personliga kundaliniresning

"Dakshinamurt" var det sättet som jag upplevde min egen kundaliniresning på.Den dagen satte verkligen sina spår i mig. Då detta var en högst personlig upplevelse för mig hoppas jag ni respekterar detta.
Detta var vad som hände mig den dagen...

"Jag blev väckt en lördagsmorgon av en vän som absolut ville ha med mig till en stenbutik då hon hade hört att det var så mycket fina stenar där.
Jag var inte allt inne på att åka med då jag varit ute kvällen innan och var skapligt trött. Men hon gav sig inte förrens jag sa ja, så det vara
bara att hänga med. Vi åkte dom 2.5 milen till den lilla butiken och kikade runt där inne.
Kom till slut att börja tala med den äldre mannen som hade butiken och berättade av nån anledning att jag lade tarotkort och att jag hade väldigt svårt att sova på natten eferåt då jag fortsatte få meddelanden ang personen som varit hos mig för en läggning.
Han berättade då att jag var väldigt mottaglig och att jag verkligen måste lära mig hur man skyddade sig och hur man stängde av. Han förklarade hur man gjorde och tipsade även hur man kunde rena sig före och efter man utövade.

Sen ställde han sig bakom mig och höjde sin hand och hade den ett par dm från min svank. Då smällde det till som en explosion i min svank så
jag nästan tappade balansen, och likt en brinnande stubintråd ringlade sig elden upp längs min ryggrad. Jag brast ut i gråt och tårarna bara rann, tårarna som rann var så fruktansvärt befriande och hela jag bara stog och vibrerade. Jag tappade kontakten med kroppen och vart ett med allt i total harmoni, och när allt kulminerade i mitt huvud likt en stor explosion av förlösande kraft kännde jag knappt min kropp. Jag stod där mitt i min hela upplevelse och min vän bara stod och gapade och stirrade på mig.

Mannen ställde sig då framför mig och förde sina händer runt mig med ett par decimeters avstånd från kroppen. Då blev jag tvärlugn och tårarna slutade rinna och jag "landade" igen. Han sa då att det var inte på maken va mottaglig jag var, och att jag verkligen måste lära mig att skydda mig.
Min vän sa när vi for hem - Ja det var verkligen meningen att du skulle med mig hit i dag."