Häxstenar


Häxstenar har använts av häxor sedan mycket långt tillbaka.
Det är 13 stycken stenar + en blank, med speciella symboler som man kan använda i spådom enligt samma principer som när man spår i runor.

Man gör dem oftas själv. Man samlar 14 stenar från naturen, ca 3 cm stora.
Därefter målar man symbolerna på dem; Kitteln, Athamen, Ljuset, Kalken, hatten, månen, trollstaven, häxkvasten, svarta katten, läkestaven, trippelspiralen, Isis horn, panflöjten, den blanka stenen lämnas tom.

Därefter kraftladdar man dem i tex månljus med dess betydelser och förvarar dem sen i en påse.

Mina fick jag som gåva för många år sedan. Så för mig är dem väldigt speciella.

Dra en sten ur påsen:
* Rensa dina tankar och fokusera på din fråga.
* Håll påsen med stenar i din mottagliga hand. (Höger hand om du är högerhänt) och blanda stenarna i påsen innan du plockar upp en.
* Läs vad symbolen betyder, där har du ditt svar.
* Om du behöver ytterligare förtydning, ta en annan sten från påsen.


Betydelse
Kitteln: Materiell trygghet, visdom och välstånd. En tid av givande; energi, tid eller uppmärksamhet. Saker kan ta tid, men var tålmodig så kommer du att segra. Festligheter och positiva familjeanlägenheter. Lyckade projekt på längre sikt. Pålitlig och trofast person, kan vara envis och ha svårt för förändringar.

Athamen / Svärdet: Snabba händelser och beslut. Fokusera och slutföra projekt. Gott omen inför resor och byte av yrke eller bostad. Nya möjligheter och kontakter. Var rak i relationer och ge inte löften du inte kan hålla. Ibland kan det vara bättre att vara ensam än olycklig i ett förhållande.

Ljuset: Förverkliga önskningar, söka nya vägar utöver de vanliga. Ta kontrollen och var kreativ. Framgång i arbetet och förverkligande av dina drömmar. Starka känslor, känner dig kanske passionerad, arg, eller båda på samma gång. Våga satsa även om du blivit bränd tidigare.

Kalken / Bägaren: Lyssna på din intuition. Följ flödet, kämpa inte emot.Tid för kärlek och relationer. Våga släppa in någon, men låt det ta tid. Släpp taget om gamla sorger.
Healing eller psykiskt arbete. Arbete med människor.
Gott omen för kärlek och relationer och för frågor som rör djur eller miljön.

Häxans hatt: Energier som byggs upp och fokuseras.Ta kontroll över ditt liv, allt är möjligt. Gott omen för projekt och förändringar. Fokusera på din uppgift och du uppnår det omöjliga. Magi. Kärlek fullbordas eller når en avgörande punkt där man väljer att binda sig eller gå sin väg.
Indikerar på en person som du inte trodde var intresserad av dig faktisk har starka känslor för dig.

Månen: Har förknippats med häxkraft sen 500 f kr. Fullmånen är den tid då häxor traditionellt samlas.
Denna sten har olika betydelse beroende på hur den visar sig.

Växande (månspetsarna pekar åt vänster): Nya energier, nya möjligheter som kommer gradvis in i ditt liv. Lyckas genom egna ansträngningar sakta dra till dig de positiva egenskaper, resurser, eller energier som du vill ha inom kärlek, pengar, hälsa, framgång och lycka.
Lyssna till dina drömmar.
Nytt arbete, studier eller intressen. Graviditet. Ny kärlek som dock kan vara flyktig.

Avtagande (månspetsarna pekar åt höger): Se resultatet av sina ansträngningar, släppa taget av det man inte längre behöver. Förlåta det som skett i det förflutna. Gött omen för lindrade smärta, sorg, skulder eller bördor som du nu kan lägga bakom dig. Upptäcka hemligheter och få tillbaka borttappade eller stulna ägodelar. Lycka med äldre familjemedlemmar, personer som befinner sig långt borta. Inleda ny fas i ett långvarigt förhållande.


Trollstaven: Kommer ofta upp när du undrar om du ska fortsätta längs den vägen du nu valt.
Rikta dina energier för att förbättra din situation. Oväntad hjälp eller möjlighet kommer i din väg inom kort för att hjälpa dig. Gott omen för att återställa turen och att öppna nya dörrar i arbetslivet och kärlekslivet.

Häxkvasten: Förening mellan manligt och kvinnligt. Mötet mellan magi och vardag, mellan logik och intuition. Kvasten är en kraftfull beskyddande symbol. Tänk efter noga innan beslut. Sopa undan allt negativt. Gott omen för festligheter och möten. Lycka i hemmet och harmoni efter en orolig tid. En period av förståelse, tolerans och kompromiss i förhållanden.

Svarta katten: Tur och beskydd. Utvecklar dina magiska krafter och stark visdom. Avslöja inte alla dina kunskaper som du besitter. Turen vänder och mäktiga personer kommer hjälpa dig på jobbet eller på det personliga planet eftersom de tror på dig, inte för egen vinning.
Gött omen för ny bostad, där snabbt växande magisk visdom och fruktbarhetsfrågor.
Du ställer upp för en närstående som utsatts för orättvisa.
Ny glädjefull relation, kärlek / vänskap.

Läkestaven: Symbolen för hälsa, healing och kommunikation på flera plan. Beskydd mot skvaller och sjukdomar.
Låt dig inte påverkas av andras negativa åsikter eller låt dem ta din energi. Healingförmåga, utveckla den för att hjälpa andra. Lindring av sjukdom, smärta och sorg.

Trippelspiralen: Representerar moder jord och livets naturliga cykler, födelse, tillväxt, mognad, förfall och återfödelse.
Allt har sin tid och ibland är det bättre att vänta in rätt ögonblick än att handla direkt.
Gott omen för långsiktiga projekt, allt som är kopplat till natur, djur och festligheter. Relationsmässigt står den för varaktighet.

Isis horn: Symbol för fullmånen, den period då magin är som starkast, men även för en tid av instabilitet. Använd tiden vid fullmånen för att genomföra förändring. Bra tid för stjärnmagi och solmagi där gryningen står för nystarter, middagstid för kraft och framgång, skymning för frid och midnatt för att driva bort sorg och smärta.
Isis horn handlar om ditt innersta jag, din ideal och drömmar. Du behöver kanske tillfälligt göra dig fri från situationer där andra försöker pressa in dig i en mall.
Ett gott omen för frågor gällande saker som ligger dig varmt om hjärtat, förverkliga drömmar och se till dig själv först, vad du vill, inte vad andra tycker att du ska göra.
I relationer visar det på försök att vara alla till lags pga påtryckningar. Ta det lugnt, ingen är perfekt.

Panflöjten: Står för ren lycka, att njuta och att vara stolt över sin kropp som den är. Sjunga, dansa och spela musik. Naturens vildaste krafter i dess vildaste former som kan användas för att förstärka de egna magiska krafterna, regn, vind, sol, storm, snö, träd, blommor, växter, berg, sjöar, flödar och hav.
Frågan är vad vill du innerst inne? Vad säger din instinkt? Rätt tid för att ta en risk, vara spontan.
Gott omen för plötsliga möjligheter att ha kul, spontana semestrar. Säga sitt hjärtats mening, utforska vilda platser i naturen och prova på nya aktiviteter även om de känns skrämmande.
Visar på kärlek vid första ögonkastet och att våga fånga tillfället innan det försvinner.

Den blanka stenen: Önskningar, förändringar, uttrycka egna behov. Magi för önskningar och besvärjelser. Genom egen beslutsamhet vända otur till möjligheter och förlust till vinst.
Gott omen för förändringar inom alla områden i livet.


Att spå i Häxstenarna med hjälp av en cirkel.
Man gör då fyra lite större Elementhäxstenar av Kitteln, Athamen, Ljuset och Kalken.
Ritar sen upp en cirkel på två papper. Det ena pappret delar man upp cirkeln i fyra sektorer.

Cirkel
I denna cirkel kastar du ut dina Häxstenar och tolkar de som hamnar inuti cirkeln. Stenar som hamnar med symbolen nedåt kallas Gömda stenar.


Cirkel med sektorer
I denna cirkel kastar du ut dina Häxstenar och tolkar de som hamnar inuti cirkeln. Stenar som hamnar med symbolen nedåt kallas Gömda stenar.
I denna cirkel har det dessutom betydelse vilken av sektorerna stenarna hamnar i.

De fyra sektorerna är:
1 Jord
De stenar som faller här handlar om ekonomisk trygghet och välgång och är ett gott tecken om du är orolig över ekonomin.
Den uppmanar till en praktisk syn på problemet och ta det steg för steg. Ha tålamod så kommer dina projekt att bära frukt.
Jordelementet är bra för allt som har med rättvisa och offentlighet att göra. Även bra för allt som har med djur och äldre människor att göra.
Det rör även frågor om att slå sig ner och skapa sig ett hem, själv eller tillsammans med någon.
Relationsmässigt visar jordesktorn på oplitlighet, lojalitet, långvarig lycka i hemmet.
Frågor om moderskap och behovet att ta hand om andra är också viktigt och fördelaktigt i denna sektorn.

Gömda stenar här visar på något som rör sig långsamt och försiktigt. De kan även visa att du är orolig för ekonomin eller har för mycket ansvar.
Den styrka den gömda stenen visar på är att kommer igång efter en period av stagnation, eller att du får hjälp av en person som kan hjälpa dig att komma igång.

2 Luft
De stenar som faller här handlar om förändring, snabb handling och att prioritera och fokusera. Ta beslut med furnuftet än med känslan.
Det visar på nystart, ärlighet och att upptäcka sanningen.
Att lära sig nya saker, kommersiellt och tekniskt kunnande, helande krafter. Att lära sig nya saker och klara av test, även spekulation i pengar.
Relationsmässigt visar luftsektorn på manliga energier, fäder. Spännande och intellektuellt stimulerande möten med andra.

Gömda stenar här visar på varning för att handla oklokt, ta för stora risker. Göra saker bara för syns skull, ytlighet och inte vara helt ärlig.
Den styrka den gömda stenen visar på är att reda ut begreppen och åstadkomma en önskad förändring.

3 Eld
De stenar som faller här handlar om kraft, glädje och plötslig insikt. Energi som är på väg in i ditt liv och alla sorters fruktsamhet.
Den visar på makt, ambitioner och att uppnå dem, all form av kreativitet, orginalitet och konstnärlighet. Den visar även på att utveckla dolda gåvor, ibland magiska gåvor, förmåga att spå eller att hela.
Relationsmässigt visar eldsektorn på intensitet, engagemang, passion, ibland maktkamp.

Gömda stenar här visar på nödvändigheten att rensa bort sånt du inte behöver eller som är destruktivt i ditt liv. Det visar på undertryckt ilska ilska eller rädsla för engagemang.

Den styrka den gömda stenen visar på att lörningen finns.

4 Vatten
De stenar som faller här handlar om känslor, intuitiv kunskap och hemligheter, harmoni, försoning eller behov att sluta fred och att bry sig om naturen och att ta hand om barn. Låta saker ha sin gång och se nya möjligheter. Det är ett gott omen för allt som rör relationer, kärlek och vänskap.
Gömda stenar här visar på varning för känslomässig press från andra, humörsvägningar, för en tendens att uppslukas av våra önskningar och behov, att anstänga sig för mycket för att vara andra till lags.

Den styrka den gömda stenen visar på den rätta vägen, eller en person som kan hjälpa.