Kinesiska hälsokulor


Historik
Under Hangdynastin (26-220 e Kr) användes valnötter för att träna motoriken i händerna. När Sungdynastin (960-1279) tog över användes riktiga kulor för samma ändamål. Men det var under Mingdynastin (1368-1644) som de kinesiska hälsokulorna sattes i samband med hälsa för första gången.
Man lät utveckla en teknik för att göra kulorna ihåliga.
Kejsare Jia Jing (1522-1567) lät införa kulorna vid hovet,
för att utreda dess effekt. När kejsar Qianlong (1736-1799) kom till makten ordinerade hans läkare daglig träning med hälsokulorna.
Det gav effekt och kejsaren blev så entusiastisk att han lät tillverka ljudande kulor.

Användning
Kinesiska hälsokulor är kulor på cirka 5 cm i diameter som man snurrar i handen. Det finns olika sorters kulor, de kan vara gjorda av metall, trä eller sten; t.ex. jade och marmor. Det finns både ljudande och tysta kulor och de kan enligt den urgamla kinesiska läkekonsten bota diverse åkommor. Det hela handlar om att balansera yin och yang-energierna i kroppen.
När man rör kulorna i handen ger det pinglande ljudet en meditativ verkan. Rekommenderat är att använda kulorna några gånger om dagen, tre minuter i varje hand.

Att använda hälsokulorna är avslappnande, det sägs ge bättre
sömn, blodcirkulation, minne och koncentration. På kinesiska
sjukhus används kulorna för att skynda på läkningen hos patienterna.
Man använder kulorna genom att lägga båda kulorna i handflatan
och försöka rotera dem runt varandra, både medsols och motsols. Samtidigt ska man andas lugnt och koncentrera sig på rörelsen.
Det är viktigt att göra övningen åt båda hållen, eftersom yang-energin sägs öka med medsolsrotation och yin-energin med motsolsrotation. Målet är att få balans inom sig. Genom att balansera yin och yang han livsenergin, Qi, flöda fritt genom kroppen. Enligt den kinesiska läkekonsten är det blockerad Qi som kan orsaka sjukdomar.

Barn kan använda de kinesiska hälsokulorna för att utveckla sin motoriska förmåga, eftersom musklerna i händerna tränas. Kulorna kan även användas till massage, genom att rulla kulorna på kroppen. När man lärt sig handskas med sina hälsokulor, kan man ge sig själv akupressur.
Att rulla kulorna under fötterna är ett sätt att komma åt reflexzonerna där, vilket sägs bl. a ge bra balans och förbättrad blodcirkulation i ben och fötter.