Astrologi


Zodiaken består av tolv tecken, det första är Väduren och det sista är Fiskarna. Varje tecken har speciella särdrag, men för att kunna göra ett fullständigt horoskop krävs att man tar hänsyn till många aspekter.
 
Väduren Aries 21 mars - 20 april

Element: Eld
Lyckosten: Diamant, Bergskristall
Lyckoblomma: Luktärt
Lyckofärg: Röd
Härskande planet: Mars
Typ: Viljemänniska, kampmänniska, Ledartyp, Idealist, Egoist.
Positiva egenskaper: Pionjäranda och äventyrslust, driftig, modig, rakt på sak, högeffektiv, restriktionshatande, frihetsälskande, entusiastisk.
Karaktär: Väduren är krigar/pionjärtecknet, det som strider framme vid fronten för att få kontroll över nya idéer. De har vassa tungor och de brinner av en osläckbar först-i-zodiaken-entusiasm. Trots att Vädurälskaren vanligtvis visar upp en kraftfull "jag först"-attityd, kan han eller hon också vara ovanligt öm och omtänksam. De ska bara tas på rätt sätt. De är zodiakens spädbarn och vibrerar av idealistisk oskuld, och så länge de backas upp, skiner deras kärlek klart och tydligt. Men om man hindrar dem eller behandlar dem tanklöst, kan man få Mars vrede över sig, även om utbrottet inte vara länge.
Vädurar brukar vara självupptagna, självsäkra, viljestarka och ofta djärva. Väduren styr huvudet, och helt konsekvent är detta tecken känt för sitt envisa sätt. Men Vädurar kan vara mycket sårbara, och om de inte är medvetna om sina stora kvaliteter, blir de ofta sårade. Väduren gillar att hålla hov och vara auktoritativ i alla sammanhang. Han är aggressiv och envis och går alltid rakt på sak. Vädurars önskan att styra och bestämma gör dem inte sällan till svartsjuka älskare. Om de inte får din odelade uppmärksamhet, känner de sig åsidosatta.
Som älskare har Väduren en stark, idealistisk inställning till romantiken - en syn som måste respekteras av tecknets partner.
Väduren är trogen i sitt förhållande och vill få ut så mycket som möjligt av romantiken. Men samtidigt kan han vara flirtig av naturen, och han njuter av att vinna nya vänner och av att kunna påverka folk. Så det är inte så att vädurar blir förälskade när en annan attraktiv varelse dyker upp. De vill bara sprida sin glans omkring sig.
Vädurens symbol är bagghornen. Vissa ser dem som en ungdomens källa, andra som tecken på det idealiska ledarskapet. Hemma kan Väduren göra allt för den han älskar. Han har lätt att uppoffra sig, men har gör inte om det om han inte får erkännande för det.
Om du är en Vädur, eller älskar en, må baggen vara med dig!
Negativa egenskaper: Självisk, sätter alltid sig själv i första rummet, okänslig, följer ögonblickets ingivelse, stridslysten, hetsig, vill ha allt nu.

Oxen Taurus 21 april - 21 maj

Element: Jord
Lyckosten: Smaragd
Lyckoblomma: Liljekonvalj
Lyckofärg: Blå och rosa
Härskande planet: Venus
Typ: Naturmänniska, Tålmodig, Materialistisk, Envis, Uthållig.
Positiva egenskaper: Praktisk, pålitlig, tålmodig, skicklig i affärer, stark förmåga till uthållighet, en säker känsla för värden, förkärlek till god mat, ihärdig, rejäl, bestämd, viljestark, tillgiven, varmhjärtad, värd förtroende.
Karaktär: Detta är byggarens tecken och i gamla tider såg man tjuren också som en fruktbarhetssymbol. Oxen är jordbunden och sensuell. Hans stabiliserande kraft kan ge den okanaliserade energin praktiskt utlopp. Oxar har en stark hemkänsla och de är bland de mest stabila och rejäla älskarna av alla.
Med sin känsliga, jordnära personlighet är Oxarna ofta artistiska och kreativa. Den älskande Oxen är lojal, han är inte den otrogna typen, och han kräver samma inställning av sin partner. Hemmet ligger honom varmt om hjärtat. Oxar vet att det är viktigt med en trygg omgivning, inte minst för kärlekslivet, och detta gör dem mycket beskyddande i kärleksrelationer. I romantiken, som i alla andra livets områden, ogillar de förändringar och är nöjda med att lättjefullt beta på ängen där hemma, särskilt om gräset är riktigt grönt.
Oxen är en kraftfull och känslig älskare och han vårdar sina relationer med all den stabila energi och uppmärksamhet man kan vänta sig av detta trogna jordtecken. Oxar älskar trygghet, och stabila hem- och kärleksförhållanden är ett måste för dem om de ska trivas. De är jämna i humöret och roliga att umgås med, de är till hundra procent pålitliga, om än envisa emellanåt.
Om du är en Oxe, eller förälskad i en, bli inte för tjurig bara.
Negativa egenskaper: Maktälskande, lättjefull, njutningslysten, kanske en tråkmåns, orubblig i åsikter, saknar rörlighet och ursprunglighet, glupsk, halsstarrig lättstött, rutinfixerad.

Tvillingarna Gemeni 22 maj - 21 juni

Element: Luft
Lyckosten: Månsten
Lyckoblomma: Ros
Lyckofärg: Gul
Härskande planet: Merkurius
Typ: Intellektuell, Aktiv, Sökare, Skeptiker, Dubbelnatur, Förnuftsmänniska.
Positiva egenskaper:
Smidig, mångsidig, intellektuell, kvick och logisk, verksam, spontan, livlig, språksam och med konversationstalang, anlag
för att skriva och för språk, alltid ungdomlig och med sin tid i åsikter och uppträdande.
Karaktär: Tvillingarna är konstnärens och uppfinnarens tecken. Kvicksilvret är en bra symbol för dessa människor, dominerade av ett snabbt tempo, i tanke och handling. Tvillingälskare är ofta lite nervöst lagda. De pratar ofta fort, presenterar den ena idéen efter den andra i en aldrig sinande ström. Men leta inte efter en fast punkt i deras tillvaro. Blotta tanken på en sådan är dem främmande. Snarare ändrar Tvillingar åsikt och inställning regelbundet och med stor entusiasm. Detta tecken har ofta svårt att koordinera tankar och känslor och håller vanligtvis dessa olika dimensioner skilda från varandra.
Tack vare sin tvillingnatur kan Tvillingar hålla igång flera saker samtidigt - och detta inbegriper även älskare. Visst finns det trogna Tvillingar, men även den mest stadgade av dem ger till fullo utlopp för sin fantasi. Tvillingarna är ett lufttecken, så det är inte konstigt att man har svårt att få grepp om dem. Med sina rastlösa sinnen jagar Tvillingarna ständigt nya romantiska upplevelser.
Tvillingar måste ha frihet för att trivas ordentligt. Om man råkar tillbringar mer än tio eller femton minuter med en Tvilling, får man säkert se bevis på hans föränderliga egenskaper. Tvillingar är för det mesta roliga att umgås med, och de sätter krydda på vilken tillställning som helst. Men det är omöjligt att få dem att anpassa sig till några andra regler än deras egna.
Tvillingarna karakteriseras av att de ofta gör ett tidlöst intryck, som om de på något vis var för upptagna för att åldras, och många attraheras lätt av personer från detta tecken. "Överflöd" beskriver Tvillingarna i ett ord, och de strävar ständigt och ungdomligt efter att ha ett så roligt och varierat liv som möjligt. Tvillingar ser unga ut, handlar som om de var det, och de sätter fart på allt de kan.
Om du är Tvilling eller känner dig oemotståndligt dragen till en, så håll i hatten ... för tempot är högt!
Negativa egenskaper: Ombytlig, otålig, slug, nyfiken, ostadig, hycklande, har svårt att tygla nervös energi, lever på sina nerver, ytlig, en skvallerbytta.


Kräftan Cancer 22 juni - 22 juli

Element: Vatten
Lyckosten: Rubin
Lyckoblomma: Riddarsporre
Lyckofärg: Violett
Härskande planet: Månen
Typ: Kännslomänniska, Humorist, Drömmare, Romantiker, Rotlös, Sentimental.
Positiva egenskaper: Vänlig, känslig, sympatisk, livlig fantasi, starka faders- och moderskänslor, omtänksam och beskyddande, försiktig, patriotisk, orubblig, klipsk, sparsam, emotionellt välutrustad, utmärkt läggning för husligt arbete.
Karaktär: Kräftor styrs av månen och är därför ständigt föränderliga. Deras ansikten skiftar som de olika månfaserna. Detta är det mest laddade tecknet i zodiaken. Det är en kombination av en självmedveten bestämd inställning och en svävande känslighet och fantasi.
Kräftan är profeternas och lärarnas tecken, och oavsett kön har Kräftan en stark materiell instinkt. Kräftor är människoälskare, och i deras ögon ingår vi alla i deras familj och behöver deras omsorg. De älskar att ta hand om andra, att behandla hela mänskligheten som nära släktingar till dem.
De som är födda i detta tecken fokuserar mycket påtagligt sin uppmärksamhet på andras känsloliv, men när det gäller deras egna känslor, är Kräftorna extremt osjälviska. När de skrattar, gör det diskret, och deras ilska tar sig sällan vulkanartade uttryck. När de är på dåligt humör, kan Kräftorna ofta dra sig inom sitt skal och värka ut de negativ känslorna. Kräftans kall här på jorden är att se till att vännerna får fysisk och emotionell näring på alla plan, medan de själva går in för att kontrollera sina känslor, som de betraktar som sin huvudfiende.
Kräftor är roliga att umgås med. Deras humor är sofistikerad och varm på ett mänskligt sätt. De älskar att skratta, och de kan mycket väl skratta åt sig själva likaväl som åt andra. De har en ren magisk förmåga att få t. ex. hushållspengar att räcka till. Trots att de aldrig känner sig riktigt emotionellt trygga, ser de alltid till att försöka sörja för andras välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. De dyrkar sitt hem. - och romantiken som är kopplad dit - som en helgedom. Att älskas av en Kräfta är att lägga sig till ro vid sin moders bröst, att pysslas om av den som en gång fött en. För vissa Kräftor kan hela världen vara deras arbetsfält, för andra blott och bart hemmet. På vilken nivå de än arbetar, så gör Kräftorna det med omsorg.
Om du är Kräfta eller attraheras av en av dessa moderliga varelse, må månens ljus skina längs stranden där du går.
Negativa egenskaper: Överemotionell, hyperkänslig, lättstött, eldfängd till humöret, lynnig, ombytlig, svag karaktär under hård yta, benägenhet för självömkan, långsint, osäker och svag för smicker, oordentlig.


Lejonet Leo 23 juli - 23 augusti

Element: Eld
Lyckosten: Jade
Lyckoblomma: Gladiolus
Lyckofärg: Orange, gul
Härskande planet: Solen
Typ: Handlingsmänniska, Livskonstnär, Skrytsam, Ledartyp.
Positiva egenskaper: Storsint, generös, skapande, entusiastisk, god organisatör, vidsynt, expansiv, sinne för show och dramatik.
Karaktär: Dessa strålande, soliga varelser är styrda av solen och lika lekfulla som vilken älskare som helst i zodiaken. Detta är kungars tecken, och Lejonet har onekligen en kunglig aura. Lejonet är en passionerad själ, vars uppmärksamhet mycket ofta är riktad mot honom eller henne själv. Lejonet har behov av att synas, att lysa, och de har vanligtvis inga problem att dra till sig andras uppmärksamhet.
Traditionellt blir de som föds i detta tecken stora underhållare och skådespelare. Uppe på scenen är de i sitt rätta element. Där kan de visa upp sig på sitt eget vis. Och i kärleksförhållanden uppför de sig likadant. Lejonet spelar inte andra fiolen för någon enda varelse. Han kräver odelad uppmärksamhet och kärlek av sin partner. Från början till slut nöjer sig Lejonet inte med mindre än kungligt skinande förhållanden.
Personer födda i Lejonets tecken är sexiga, roliga och fulla av liv. De är passionerade älskare, nästan övertända av känslor och ambitioner. Men Lejonets längtan efter uppmärksamhet gör honom till ett osäkert kort. Han kan mycket väl vara dig trogen. Men får han en chans att göra sig till för en ny, spännande beundrare, kommer han att flirta så mycket han kan utan att ta av sig kläderna.
Om du är ett Lejon eller har glädjen att vara tillsammans med ett, så passa på att njuta av strålglansen.
Negativa egenskaper: Dogmatisk, tyrannisk, uppblåst, snobbig, intolerant, fixerad i sina åsikter, nedlåtande, beskyddande, maktgalen, egenkär.

Jungfrun Virgo 24 augusti - 23 september

Element: Jord
Lyckosten: Safir
Lyckoblomma: Aster
Lyckofärg: Grå och marinblå
Härskande planet: Merkurius
Typ: Noggrann, Arbetsam, Kritisk, Metodisk, Intelligent.
Positiva egenskaper: Klok, analytisk, noggrann, anspråkslös, prydlig.
Karaktär: Jungfrun är de heliga eremiterna tecken, och många av dem som är födda i jungfrun är enslingar. Det är även hantverkares och kritikers tecken, och det uppmärksamma Jungfruögat hittar snabbt fel
och brister hos allt och alla, inklusive sig själv. Jungfrur är besatta av perfektionism, och supernoggrannhet, drag som ibland kan vara problematiska och ibland till stor hjälp.
En Jungfru försöker hela tiden förbättra saker, se till att saker blir gjorda, och använder sin tid och energi på nyttiga saker. Jungfrur väntar sig inte något erkännande, det finns aldrig tid för några prisutdelningar, för Jungfrurna är redan upptagna med nästa uppgift. Med dessa idoga arbetare tenderar att ta på sig mer än de klarar av. Även om de inte vibrerar av nervös energi finns det en dynamo som snurrar med en miljon varv i minuten under Jungfrurnas tysta, reserverade yta. De är inte sociala av naturen och känner sig ofta obehagliga till mods i större sällskap, så Jungfrur är inga typiska festmänniskor. Dock kan de vara väldigt roliga.
Jungfrun som älskare är kysk, mycket nogräknad, diskret och försiktig. Jungfrun älskar sann romantik, men om man stör förhållandet med överdriven sentimentalitet eller vulgaritet, är han/hon försvunnen innan man har hunnit be om ursäkt. Jungfrun går rakt på sak, vill ha det enkelt och begripligt. För en Jungfru kommer sensualiteten i andra hand i ett förhållande. Först kommer ansvaret mellan två älskande. Jungfrur är inte beroende av kärlek. De vill naturligtvis ha den, men de klarar sig bra utan den, så de kastar sig inte handlöst in i kärleksaffärer. De kan inte tvingas eller övertalas in i en romans. Snarare måste Jungfrurna bemötas med intelligens och utan fördolda avsikter.
Om du är född i Jungfruns tecken eller råkar älska en Jungfru, tacka din lyckliga stjärna, ta kritiken med en nypa salt, och se till att hålla allting enkelt.
Negativa egenskaper: Beskäftig, orolig, hyperkritisk, granntyckt, överdrivet konventionell, pedantisk.

Vågen Libra 24 september - 23 oktober

Element: Luft
Lyckosten: Opal
Lyckoblomma: Orkidé
Lyckofärg: Blå
Härskande planet: Venus
Typ: Konstnärlig, Levnadsglad, Diplomatisk, Bohem, Rastlös.
Positiva egenskaper: Charmfullhet, uppskattning av harmoni och angenäma levnadsvillor, en sorglös natur, romantisk, diplomatisk, idealistisk, förfinad.
Karaktär: Livet är en balansakt för Vågen, och även om andra kanske använder sig av intuition eller känslor för att väga de många olika aspekterna och delarna i livets pussel, använder Vågarna sitt intellekt.
Vissa säger att Vågar är obeslutsamma. Men de som är födda i detta tecken skulle protestera och säga att de bara är försiktiga, logiska och förnuftiga i sitt resonemang. Under alla omständigheter är de sanningssökare som välkomnar åsikter och synsätt som utmanar deras egna. Vågar uppskattar en rejäl diskussion.
De är angelägna om att balansera två sidor. och det är därför inte förvånande att deras syn på ett förhållande går i jämviktens tecken. Vågar visar ofta en mjuk och sensuell sida som balanserar deras rationella. Alla Vågar har med största säkerhet sett till att de har en behaglig omgivning, ett tilltalande hem. Kärleken är viktig för Vågarna, hur intellektuella de än är, och de är mycket sofistikerade älskare.
En viss ombytlighet går som en röd tråd genom detta tecken och den gör Vågarna lika sårbara som deras partners. Vågskålarna står sällan stilla, även om det är vad personer födda i Vågens tecken ständigt strävar efter. Men Vågar sätter stor vikt vid att åstadkomma harmoni, så de praktiserar den diplomati de så väl bemästrar för att åstadkomma en balans i förhållandet. Vågar är snälla och ärliga människor som är kärleksfulla och lätta att älska.
Vågar har några av de mest åtråvärda egenskaperna en älskare kan ha. De är vakna, tillgivna och förstående. När vågskålarna är i jämvikt ska du vara glad om du är en Våg eller älskar en Våg...
Negativa egenskaper: Obeslutsam, snarstucken, ytlig, ombytlig, flirtig, lättpåverkad av andra, lättlurad, pendlande mellan två ytterligheter.

Skorpionen Scorpio 24 oktober - 22 november

Element: Vatten
Lyckosten: Topas
Lyckoblomma: Krysantemum
Lyckofärg: Mörkröd
Härskande planet: Mars
Typ: Kämpande, Problematisk, Förförarare, Våldsmänniska.
Positiva egenskaper: Starka känslor och lidelser, målmedveten, högst fantasifull, omdömesgill, skarpsinnig, uthållig, bestämd.
Karaktär: Inget tecken har ett livligare rykte än Skorpionen, och det med all rätt. Skorpioner är intensiva, passionerade älskare som är beredda att dö för sin kärlek om det skulle behövas. De står under Plutos inflytande, och alla deras handlingar är laddade med en våldsam intensitet. Därför lever de mycket i sin egen värld. Det är direktörernas och inspektörernas tecken. Skorpioner är kända för att hålla en allmänt hög standard, även om de ofta försöker applicera denna standard på besynnerliga intresseområden. De engagerar sig med förkärlek i de stora livsfrågorna, och många skorpioner blir läkare eller själasörjare.
När de är förälskade, är de upp över öronen förälskade, och ingenting får hindra dem. De har en stark lojalitet, och deras passion är ibland överväldigande, Skorpioner är mycket intresserade av sex - inte förvånande, eftersom Skorpionen styr könsorganen - och deras längtan efter sensuella landvinningar blir ofta för mycket för deras partners. Skorpionen är en kraftfull, orädd älskare, som inte drar sig för att omåttligt njuta av sprit, droger och romantik.
Detta ganska hemlighetsfulla tecken är fyllt av starka känslor, och precis som djuret som är dess förebild kan Skorpioner sticka till om de blir uppretade. De blir snabbt och intensivt förälskade, men om man försöker förändra en Skorpion eller få honom att anamma ens egen världsbild i stället för hans egen, går han antagligen till attack. De älskar och lever på sitt eget sätt och kämpar i tysthet med att övervinna alla livets mörka sidor. Eftersom Skorpionerna är intresserade av överjordiska ting, är det inte förvånande att vissa av dem styr in sin passion på en högre livsnivå.
I utvecklad form förvandlas Skorpionen till en svävande örn, högt ovanför allt liv. Skorpioner och deras älskade siktar högt!
Negativa egenskaper: Svartsjuk, lättretad, envis, halsstarrig, styvsint, hemlighetsfull och misstänksam.

Skytten Sagittarus 23 november - 21 december

Element: Eld
Lyckosten: Turkos
Lyckoblomma: Luktärt
Lyckofärg: Ljusblå
Härskande planet: Jupiter
Typ: Äventyrslysten, Sportig, Religiös, Hycklande.
Positiva egenskaper: Gemytlig, optimistisk, smidig och snabb, öppen, lätt att anpassa sig, gott omdöme och en filosofisk, frihetsälskande syn, ärlig och uppriktig, pålitlig och samvetsgrann.
Karaktär: Detta är bågskyttens tecken, en kentaur - hälften människa hälften häst. Han avfyrar pilar mot något högre mål. Det här tecknet siktar huvudsakligen mot att förena den djuriska sidan med den mänskliga, och i det ärendet färdas Skyttar lika fort och våldsamt som deras pilar. Resan i sig blir av avgörande betydelse för en Skytt, och inget annat tecken har en sådan psykisk och fysisk lust att röra på sig. Skytten är evigt optimistisk och är fullt övertygad om att livet just nu är så bra som det någonsin har varit, och att det som ska komma är ännu bättre.
Skyttar är ärliga älskare utan en ond tanke i huvudet. Men ändå kan de såra dig med sina uppriktiga och taktlösa uttalanden, allt i vänskapens och sanningens namn. De kan inte ljuga, så det de säger till dig är vanligtvis precis vad de tänker. Om du tål att höra alla sanningar, så är ett liv med en Skytt en enda stor fest, ett underbart äventyr. Skyttar vägrar att ta livet för allvarligt. Skulle olyckan vara framme, är Skytten expert på att ta smällen för att sedan gå vidare.
Skyttar är här för att undervisa, det är sant, men de är även mycket läraktiga elever, och de söker intellektuell och spirituell vägledning hos alla de stöter på.
Deras föränderliga kvalitet förstärker den redan starka vandringslusten, och detta tecken är mycket mer lagt åt små uppflammande korta förhållanden än långa och allvarliga konstellationer. När de väl tänder ordentligt, om det nu är för en dag, en veckan eller ett år, blir den älskande Skytten så het att han nästan smälter. Dessa frihetsälskande, generösa kentaurer attraherar många, och det är bara Skyttens brist på idealism som gör att hans romantiska liv kan fungera.
Negativa egenskaper: Benägen för överdrifter, ytterligheter, taktlös, rastlös, vårdslös, blint optimistisk, bullersam, ansvarslös, nyckfull.

Stenbocken Capricorn 22 december - 20 januari

Element: Jord
Lyckosten: Granat
Lyckoblomma: Nejlika
Lyckofärg: Mörkgrön
Härskande planet: Saturnus
Typ: Ansvarsmedveten, Streber, Ärelysten, Målmedveten, Pessimistisk.
Positiva egenskaper: Pålitlig, bestämd, ambitiös, noggrann, äregirig, sinne för humor, känsla för disciplin, tålmodig, ståndaktig.
Karaktär: De mest dominerande och tydliga karaktärsdragen hos detta tecken står geten för - en bestämd klättrare, en praktisk, allvarlig och försiktig figur. Det kanske går lite trögt i början av alla projekt Stenbocken startar, men när han börjar bli varm i kläderna, blir allt lättare och lättare. Stenbocken har en förmåga att lyckas på det materiella området och blir ofta ganska rik och mäktig.
De som är födda i detta tecken brukar vara konservativa älskare. Hellre än att skapa nya band och utforska okända marker är Stenbockarna fyllda av respekt för de människor som redan har kommit längre i sin utveckling uppåt. De hyllar traditionerna, och även om vissa skulle kunna kalla det snobbigt, så handlar det för en Stenbock snarare om att vara praktisk. Stenbocken uppskattar andras framgång nästan lika mycket som sin egen.
Dessa sociala fjärilar rör sig alltid i de rätta kretsarna och klär sig oklanderligt för varje tillfälle. De är extremt välorganiserade - vissa skulle säga att de går till överdrift - och bara när deras liv går efter ett noggrant utformat schema kan Stenbockarna koppla av. Endast när deras stora behov av materiell trygghet är tillfredsställt blir Stenbockarna varma och kärleksfulla. Då bleknar den beräknande, opportunistiska varelsen bort, och fram träder en mycket vis, lojal och älskande själ.
Stenbockar och deras beundrare, må de underliggande känslorna försiktigt skölja upp på er strand, medan ni besegrar de högsta bergen.
Negativa egenskaper: Stelbent i sina åsikter, överdrivet petnoga, pessimistisk, konventionell, gnidig, stundom litet elak eller glädjedämpande.

Vattumannen Aquarius 21 januari - 19 februari

Element: Luft
Lyckosten: Ametist
Lyckoblomma: Viol
Lyckofärg: Ljusblå
Härskande planet: Uranus
Typ: Självständig, Framtidsinriktad, Excentrisk, Viskeplig,
Människovän, Upprorisk.
Positiva egenskaper: Mänsklig, oberoende, vänlig, villig, framsynt,
originell, uppfinningsrik, reformivrare, trofast, lojal, idealistisk, intellektuell.
Karaktär: Den evigt nyfikne Vattumannen är sanningssökarnas och forskarnas tecken. Detta är framtidens tecken, och många påstår
att som Vattumän tänker, så kommer världen att tänka om femtio år.
Det finns ett inbyggt motsatsförhållande i detta tecken, för det är styrt av två olika planeter med nästan diametralt skild inverkan. Uranussidan kräver oinskränkt frihet, särskilt när det gäller idéer, medan den sida som är styrd av Saturnus är inriktad på stabilitet. Resultatet blir en ytterst originell, excentrisk personlighet som är svår att förstå sig på både för Vattumannen själv och för de andra tecknen i zodiaken.
Vattumannen delar med sig av sina nya och spännande idéer, något som symboliseras av ämbaret som töms på vatten och de är föregångare inom livets alla områden. Vattumän är typiskt enkla, uppriktiga personer som är enormt populära och som sätter stort värde på vänskap. Men trots det stora antal vänskapsförhållanden det här tecknet lyckas etablera, får de ofta problem med sina djupare affärer, och dessa blir inte sällan kortlivade. Det karakteristiska sökandet är en viktig del av Vattumannens personlighet, och i förhållandet till andra kan detta innebära att han hoppar från vän till vän, från älskare till älskare på jakt efter en djupare sanning. Den evigt nyfikne Vattumannen är en sanningssökare, en forskare.
Vattumän kan ha en sval inställning till andra i romantiska förhållanden.
De är envisa och fulla av överraskningar. Eftersom de är styrda av två så olika planeter, har Vattumän en osäker självkänsla, vilket gör att de tvekar innan de ger sig in i någon djupare förbindelse. När de väl gör det, är de emellertid oftast trogna och pålitliga, eftersom Vattumän avskyr allt vad lögner och oärlighet heter.
Sanningssökare, de stora idéernas frambärare, Vattumannens söner och döttrar, och ni som attraheras av deras drömmar - må er framtid bli så perfekt som ni önskar.
Negativa egenskaper: Oberäknelig, excentrisk, upprorisk, egensinnig, taktlös, fixerad i sina åsikter, motsträvig, anstränger sig att vara okonventionell, Revolutionär i modern tid.

Fiskarna Pisces 20 februari - 20 mars

Element: Vatten
Lyckosten: Akvamarin
Lyckoblomma: Blåklocka
Lyckofärg: Blågrön
Härskande planet: Neptunus
Typ: Enstöring, Känslomänniska, Hycklande, Mystiker.
Positiva egenskaper: Ödmjuk, medlidsam, förstående, världsfrämmande, lättrörd, anpassningsbar, lättpåverkad, vänlig, intuitiv, mottaglig.
Karaktär: Det sista tecknet i zodiaken, Fiskarna, styrs av två planeter. Jupiter härskar över religionen medan Neptunus styr mysticismen. Deras inflytande gör de flesta fiskar till världsfrånvända, drömska och andliga individer. De är ovanligt känsliga älskare, som omfattar mycket av den visdom de andra tecknen står för. Fiskar är även mjuka. lätta att ha att göra med och mycket charmiga. De har nämligen haft tid att mogna och ta fram det bästa ur de andra astrologiska tecken.
Fiskar är fantasifulla, lyhörda älskare, och de är attraktiva för de flesta människor, men passar enbart ihop med ett fåtal. De är styrda av poeternas och tolkarnas tecken, tecknet som står för sann kärlek, trohet och inre frid. Här, i slutet av det astrologiska spektrumet, har de sett det mesta. Fiskarna är känsliga och sårbara och har inte något skyddande skal. I brist på detta skyddshölje döljer Fiskarna ofta sina äkta känslor och spelar en livets teater. Och trots att de är blyga, dras många av dem till teatern och blir utmärkta skådespelare med stor intuition. Fiskar har lätt för att känna medlidande med de sjuka och svaga. Osjälviskt hjälper de alla de kan, var, när och hur som helst.
Alla ni simmande Fiskar, och ni som gör dem sällskap, må er överjordiska intuition berika ert kärleksliv och upplysa oss alla.
Negativa egenskaper: Obestämd, på gränser till likgiltig, hemlighetsfull, blir lätt förvirrad, har svårt att klara den praktiska sidan av livet, viljesvag, obeslutsam.


På dessa sidor kan du lätt ställa ditt eget horoskop.