Reikins historia

Mikao Usui

Reikins historia
Reiki är en uråldrig kunskap om hur man kan kanalisera helande energi till andra levande varelser. Den praktiserades av bl.a. buddistiska munkar, men föll så småningom i glömska. I slutet på 1800-talet fanns det en man i Japan, Mikao Usui. Han intresserade sig mycket för Buddha och hans läror. Speciellt hans förmåga att bota sjuka. Runt om kring där han bodde fanns djupaste misär och människor som var både fattiga och sjuka.
Detta fick honom att börja ett sökande efter kraften att hela, såsom Buddha gjort. Han började studera i japanska Buddhistkloster. Munkarna där upplyste honom om att den gamla healingkonsten fallit i glömska då
de inte längre intresserade sig för att bota fysiska åkommor utan de fokuserade sig på att hela den andliga sidan av människan, då de ansåg att detta var viktigare.

Så småningom fann han vad han sökte i ett Zenbuddistiskt kloster.
Han var tvungen att lära sig både kinesiska och sanskrit för att kunna tyda skrifterna som munkarna lånade ut till honom. Han fann formler som gjorde att man kunde komma i kontakt med en högre makt som kunde ge människan förmågan att hela. Dock fann han inget om hur man aktiverade själva healingenergin. Det måste till något mer för att få den att verka. Usui begav sig upp på det heliga berget MT.Kurama, utanför Kyoto för att meditera Han mediterade där i 21 dagar. Han började nästan ge upp.
Men på den 21-e dagen fick han se ett ljussken vid horisonten Ljusskenet kommunicerade med honom och han förstod att om han skulle få tillgång till healingenergin måste han låta ljusskenet träffa honom. Han insåg att det fanns en stor risk i detta. Energin kunde kanske vara så stark att den dödade honom. Han beslöt sig ändå för att ta risken. Han hade ju arbetat så hårt och länge just för att komma hit. Ljusskenet träffade honom i pannchakrat och han överlevde. Han gick ur sin kropp och fick se olika symboler som svävade i ljusbubblor i olika färger. Han blev initierad av dessa och instruerad i hur de skulle användas.

Usui begav sig nu till slumkvarteren i Kyoto. Beväpnad med förmågan att hela slog han sig ner bland de sjuka och fattiga som drog sig fram i tillvaron genom att tigga. Han helade dem men de kom alltid tillbaka
och levde som tiggare istället för att lämna slummen och skaffa sig ett hederligt arbete. Detta gjorde Usui besviken och han lämnade slumkvarteren. Han förstod att om inte människor själva tar ansvar för sitt helande och verkligen vill förändras, så kan ingen annan göra det åt dem.

Efter denna erfarenhet gav han healing till människor som verkligen uppskattade denna, och lärde ut Reiki till dom som ville. Usui dog 9 mars1926, då hade han initierat mellan 16-18 Reiki Mästare.
Denna allra första Reiki-skolan fanns mellan 1922-25, cirka. Usui som grundade Reiki-systemet kallade sig för "sensei" som betyder ledare, lärare, möjligtvis kan man översätta det till "master" eller mästare. Av
den anledningen kan man tycka att det är märkligt att vissa Reiki Mastrar kallar sig för "Grand Master" och tar sig en högre titel än grundaren.Nästa stora gestalt inom Reiki är Chujiro Hayashi som var en av Usuis elever. Han blev Master 1925, och startade så småningom en Reiki klinik i Tokyo. Det var han som systematiserade Reikin så den delades upp i Reiki ett, två och tre. Det var också han som utvecklade systemet med handpositioner som man får lära sig i Reiki ett. Dessa handpositioner har äldre förlagor inom Japansk energimedicin. Han dog 1941 och hade då initierat mellan 13-16 Reiki Mästare.

Den tredje stora Reikimästaren är Hawayo Takata som var elev till Hayashi. Det var hon som tog Reikin till västerlandet. Hon hade en Reiki-klinik på Hawaii, men flyttade sedan till Kanada där hon utbildade 22 Reiki Mästare. Det var hon som myntade uttrycket "Reiki". På japanska ska det betyda "universell Livskraft", ett allmänt uttryck för healing. Det kan associera ordet till, "ray" = stråle, och "key" = nyckel, man skulle då kunna associera uttrycket Reiki med "nyckeln till den goda strålningen". Det var också Takata som hittade på den vita lögnen att Usui skulle ha varit kristen. Hon förstod att detta skulle underlätta spridningen av Reikin, som då inte skulle belastas av sitt buddistiska ursprung bland oss fördomsfulla västerlänningar.

Takata var insiktsfull nog att tillrättalägga Reikin så den blev mer säljbar till oss västerlänningar. Om inte hon hade gjort detta så hade förmodligen ingen av oss hört talas om Reiki. Samtidigt är det bekymrande därför att hennes berättelser var länge det enda källmaterialet till Reikins ursprung. Nu när man vet att detta inte stämmer så vet man inte vad man kan tro på av hennes berättelser. Hon trodde att hon var den enda Reiki Mastern som överlevt andra världskriget, men det finns även andra i Japan som vare sig har Takata eller Hayashi i sin linje till Usui.

Takata dog 1980 och hade då initierat 22 Reiki Mästare. Efter hennes död hände det inte så mycket under några år, men efterhand har intresset för Reiki ökat, och nu i slutet av detta årtusende är det spritt över hela världen, och intresset ökar fortfarande, med all rätt.

Det var även Takata som införde "prispolitiken" i Reiki. Det var inte så dyrt att ta Reiki Ett, ett par gånger dyrare att ta Reiki Två, och mycket dyrt, nästan omöjligt för de flesta, att bli Master. Fru Takatas tanke med detta var att Reiki är något mycket värdefullt, och för att få oss västerlänningar att förstå detta så måste man mäta detta med pengar för att få tillbörlig respekt. Likaså borde en Reiki Master viga sitt liv åt Reikin.Senare på åttiotalet dök det upp en Reiki master som heter William Lee Rand. Han tyckte att Takatas prispolitik var orimlig och började därför ge Reiki kurser till ett lägre pris, speciellt sänkte han priserna till master utbildningen. Många Fick möjlighet att bli master, vilka utbildade flera masters osv. Detta möjliggjorde denna formliga "Reikivåg" som nu sköljer över världen. Idag är tiderna annorlunda. Många tusen Reiki Mästare för traditionen vidare, liksom miljontals av Reiki Healers. Vi behöver inte längre betala stora pengar för att få respekt. Vi lär oss respekt med Reikin själv som lärare. Få kan ägna sig enbart åt Reiki, men många kan tjäna den på sitt personliga vis.
William Lee Rand är även upphovsmannen till Karuna Reiki®, en fristående fortsättning som ger mer möjligheter, bättre balans och är en mer andligt utvecklande metod.

Dom ursprungliga Reikiidealen

Den hemliga konsten i att bjuda in lyckan
Den mirakulösa medicinen för alla sjukdomar
Bara för idag, var inte arg
Oroa dig inte och var uppfylld av tacksamhet
Hänge dig åt ditt arbete och var vänlig mot människor
Slut dina händer i bön varje morgon och kväll,
be dessa ord till ditt hjärta,
och upprepa dessa ord med din mun
Usui Reikibehandling för förbättrande av kropp och sinne

Grundaren... Usui Mikao


Vissa delade meningar...
Många anser att Reikin har sitt ursprung i det antika Tibet.
Den återupptäcktes i sin nuvarande form av en Japansk buddistmunk vid namn Mikao Usui på 1800-talet. Det är lite olika bud från olika källor om vilken religion och ställning denne Usui hade, andra anser att han kanske inte heller var vare sig buddist eller munk, utan snarare ett slags mystiker. Helt säkert är dock att han inte var kristen som påstås i de flesta böcker. Han var heller inte lärare vid någon kristen skola, han studerade aldrig i universitetet i Chicago, det finns inget som tyder på att han var doktor i något akademiskt ämne. Allt detta verkar vara ett modernt påfund för att göra Reikin mer "lättsmält" för oss västerlänningar. Däremot så är de flesta överens om att han efter många års studier om healing fick Reikin till sig efter 21 dagars meditation på berget MT.Kurama.


Reiki idag
I och med att Takata dog, och hennes barnbarn Phyllis Furumoto dragit sig tillbaka, så finns det idag inte någon enande kraft inom Reiki. Medan Reikin har spridit sig över världen så har den också förändrats så att olika masters lär ut olika saker och det har vuxit fram olika sätt att aktivera fram Reikikraften. Det har också vuxit fram olika grenar och arter av Reiki, så läget inom Reiki-världen är idag ganska förvirrande. Är en dyr kurs bättre än en billig? Är den ena grenen av Reiki bättre än den andra? Är den ene masterns Reiki bättre än den andres? Är det bättre att gå på kurs hos någon som kallar sig "Grand Master".
William Lee Rand jobbar för att få balans inom Reikin igen och få fram en gemensam grund om hur Reiki ska läras ut.

Reiki i framtiden
Healing är ju inte något nytt, men har inte varit riktigt accepterat i våra västerländska civilisationer. Men nu är healing på god väg att erkännas även här i västvärlden. I USA har man börjat inkludera Reiki som en av sina terapier, och flera framgångsrika tillvägagångssätt används nu runtom i landet för att integrera Reiki i den amerikanska patientvården. Många har rapporterat om mirakulösa resultat och Reiki är nu på väg att accepteras som ett meningsfullt och kostnadseffektivt sätt att förbättra patientvården. Där använder man sig emellertid inte av ord som "healing" utan har bestämt sig för att kalla den helande beröringen för "Therapeutic Touch".

Även i andra länder finns healing inom vården och forskningsresultat, som visar på healingens positiva effekter, har kunnat uppvisas.
I vårt grannland Norge kan healing, eller s.k. "terapeutisk beröring", erbjudas på vissa sjukhus och i England har man diplomerade healers på flera sjukhus.
I Sverige är det ännu inte tillåtet att erbjuda alternativ behandling inom den traditionella vården. Men förändringar kan komma, det ser man bara på akupunkturen som blev godkänd av Socialstyrelsen på 1980-talet.
Då hade metoden redan använts inom medicinen i övriga Europa i nästan ett decennium.
Idag är akupunkturen knuten till Försäkringskassan och en samordning inom EU av den alternativmedicinska regleringen skulle innebära, att Sverige får rätta sig efter övriga länder med en mer tillåtande lagstiftning.

Här är några av de sjukhus i USA som praktiserar Reiki:
*
California Pacific Medical Center, Dr Mike Cantwell & Dr Amy Saltzman, Hälso- och Healingkliniken = en filial till The Institute for Health and Healing.
*
Columbia Presbyterian Medical Center, NY, Julie Motz, i samarbete med Mehmet Oz, en välrenommerad hjärtkirurg.
* Portsmouth Regional Hospital, sjuksköterskan Patricia Alandydy, Reiki Master, med stöd av sina båda chefsläkare.
* Reikikliniken vid Tuscon Medical Center, sjuksköterskan Sally Soderlund.