Reiki & Karuna Reiki® healing

Jag är utbildad Reiki Master & Karuna Reiki® Master
av Ylva TrollstiernaMitt registreringsnummer som
Karuna Reiki® Master på centret är SEM-02-16

Reiki
Usui Reiki är en healingteknik som härstammar från Japan.
Mikao Usui levde sitt liv som munk i mitten av 1800-talet.
Usui mediterade på berget MT.Kurama och fick där uppenbarelser
och japanska tecken (kanjis). Tecknen var helande symboler.
Han praktiserade sedan sina kunskaper i en egen klinik som öppnades 1922.

Reiki är en japansk healing metod, som på naturlig väg skapar harmoni
och balans i kropp och själ så att kroppen börjar läka sig själv!
Reiki fyller våra uttömda energiförråd och ger kraft och hälsa tillbaka,
på alla nivåer av livet.

Reiki är japanska och betyder universell energi.


Rei = betyder universell; gränslöshet.

ki = qi och betyder livskraft, livsenergi.
Qi är kraften vi alla bär inom oss, som finns i allt levande.
   

Det är väldigt skönt och avslappnande att få Reiki, både för den som ger Reiki och för den som tar emot. Rädsla, nervositet och stress släpper.
Den renar kropp och själ och fyller på ens energier och ger därmed harmoni.

Metoden bygger på att ge energi till den som behöver, men själva healingen står dock individen själv för. Den är lämplig för alla åldrar.
För personer under 18 år behövs godkännande från förälder för att få Reikihealing.

Reikihealing är lämplig för såväl fullt friska personer som för de som har psykiska eller fysiska problem. Det är dock viktigt att poängtera att Reikibehandlingar inte ska utesluta ev läkarbesök (veterinärbesök) utan komplettera och hjälpa till.
Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Utbildning:
Utbildningen inom Reikihealing är indelad i 3-4 steg;

Reiki 1:
Du blir initierad i Reikiflödet och får tillgång till kunskap om vad Reiki är.
Du lär dig att ge direkthealing.

Reiki 2:
Här får du tillgång till 3 reikisymboler (kanjis, japanska tecken) som
hjälper dig att göra reikiritualen och förstärka kraften, du kan oberoende av avstånd och material skicka reiki till vem som helst; distanshealing.
(1:a & 2:a graden lärs ofta ut tillsammans)

Reiki ART = Advanced Reiki Training:
Du får all kunskap om Reiki, men ej själv göra initieringar.
Här lär du dig Usuis Mästarsymbol Reikins "huvudströmbrytare", olika tekniker så som bl.a. psykisk kirurgi. Vilket innebär att du kan "operera"
i auran, förändra energifältet, ta bort negativ energi.

Reiki Master Teacher:
Här får du grunden och helheten om Reikin, så att du
själv ska ha mer möjlighet att även lära ut Reiki, göra initieringar, och i samband med det även ha möjligheten att initiera din familj, partner, barn och djur samt ditt hem, din bil, arbetsplats o s v för att skapa en bättre harmoni. Utbildningen passar dig som både vill lära ut och vidareutveckla dig själv och öka din intuition.

Det är en rekommendation att man låter det gå tre till sex månader
mellan de olika stegen.

Karuna Reiki®
Karuna Reiki® är en fristående fortsättning som ger mer möjligheter, bättre balans och är en mer andligt utvecklande metod.
Upphovsman till Karuna Reiki® är William Lee Rand. www.reiki.org

Det är en stor skillnad emellan Reiki & Karuna Reiki®, Reiki är en mer tillförande energi (Yin energin) och Karuna Reiki® en mer omskakande
och frigörande (Yang energin).

Med Karuna Reiki® energiererna kan man arbeta med tidigare livtrauman, barndomsupplevelser, blockeringar, skuld, ångest och liknande och få ett effektivt resultat.
Förenade så ger Reiki och Karuna Reiki® dig oanade möjligheter, en tillgång av Kienergin, de metoder/tekniker som används av båda healingteknikerna tillsammans ger mer "kraft".

Utbildning:
Du måste ha Reiki ART eller vara Reiki Master för att kunna gå
Karuna Reiki® 1 & 2 & Reiki Master för Karuna Reiki® Master.
Utbildningen inom Karuna Reiki® healing är indelad i 3 steg;

Karuna Reiki® 1:
Här får du initeringar, 4 nya symboler för tidigare liv,
får balans i helhet och djup.
Till chakrana och för öppning av det högre medvetandet.
Du måste ha gått Reiki 1 & 2 samt Reiki ART för att få initeras.

Karuna Reiki® 2:
Här tillkommer ytterligare 4 nya symboler och mer utvecklande
kunskaper och möjligheter från del 1.

Karuna Reiki® Master:
Du måste ha Reiki Master för att gå Karuna Reiki® Master.
En utbildning för dig som redan är Reiki Master Teacher
att gå vidare med. Du ökar upp mer av din intuition och
ger dig själv möjlighet samt ger dig själv möjligheten till
att få balans mellan Yang och Yinenergierna.